GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001003062014 SU ÜRÜNLERİNDE KALİTE KONTROL I Ders 3 6 3,00

Lisans


Türkçe


Araştırma ve endüstriyel bazda su ürünlerinin kalitelerinin tespit metotlarının incelenmesi ve yeni gelişmiş metotların tanıtılarak kalitenin daha iyi korunmasının sağlanmasıdır.


Prof. Dr. Şükran Çaklı


1 Su ürünlerinde kalite kontrol metotları
2 Kimyasa analizler
3 Mikrobiyal kontaminasyon ve bozulma
4 Kalite koruma metotları
5 duyusal analizler nasıl yapılır
6 fiziksel analizler nasıl yapılır, öğrenilecektir


Yok


Yok


Su ürünlerindeki kimysal ve mikrobiyal kalite tespit metotları kapsamlı olarak incelenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kimyasal analizler
2 Uçucu bileşenler
3 Taze balıktaki amin bileşikleri
4 Trimetilamin oksit (TMAO)
5 Toplam uçucu bazik azot (TVB-N)
6 Yağlar ve proteinler
7 Proteinlerde post moretm değişimlerin etkileri
8 Ara sınav
9 Adenozin trifosfat (ATP)
10 Balık kalitesinn tespitinde multisensör
11 Mikrobiyal analizler
12 Mikrobiyal kontaminasyon ve bozulma
13 Koruma metotları
14 Fiziksel analizler
15 Enstrümental analizler
16 Final sınavı

Çalkı, Ş. Su Ürünleri İşleme Teknolojisi I Ege Üniversitesi basımev. Bornova-İzmir 2007.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 1 14
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 97

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
ÖÇ 2 5 5 5 3 2 4 3 2 2 2 3 2 4
ÖÇ 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
ÖÇ 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3
ÖÇ 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 6 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek