GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001003102014 AĞ YAPIM VE DONAM TEKNİĞİ Ders 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin genel amacı balıkçılık takımlarının tasarım ve yapımı konusunda teorik bilgi ve uygulamalı eğitimin verilmesidir. Balıkçılık teknolojisi bütünsel bir bakış açısı ile ele alınır. Balıkçılık faaliyeti balıkçılık takımlarının yapımında kullanılan tasarım ve malzemeler, balıkçılık takımları, avlanacak balığın biyoloji ve davranışı, balık sürüleri ve son olarak balıkçılık sahasındaki çevresel koşulların dikkate alınması ve tüm bu faktörlerin bütünleşmesi sonucunda ortaya çıkan bir faaliyet şeklidir. Bu derste, öğrenciler balıkçı, balıkçılık teknologları, balıkçılık idarecilerinin karşılaştıkları birçok problemi teorik ve pratik olarak nasıl çözebileceklerine dair eğitileceklerdir.


Prof.Dr. Adnan TOKAÇ, Prof.Dr. Zafer TOSUNOĞLU


1 Ağ ve halat yapımında kullanılan tasarım, yapım tekniği ve materyaller
2 Düğümlü ve düğümsüz ağ yapım makineleri ve teknolojileri
3 Herhangi bir balıkçılık sahasında su ürünleri kaynaklarına uygun balıkçılık takımının seçimi
4 Balıkçılık takımı için kullanılacağı av sahası ve av şekli de dikkate alınarak optimum teknik özelliklerinin tespiti
5 Balıkçılık takımının tasarımı, yapım ve donamında kullanılması gereken malzemelerin özellikleri ve miktarının hesaplanması
6 Çekim hızı, av pozisyonu, donam detayları ve benzeri çeşitli koşullar altında, balıkçılık takımı için en uygun operasyon şeklini tespit etmek
7 Belirli bir balıkçılık sahasında yenilikleri tanıtma ve mevcut kullanılanların yerine yenisinin ikame edilmesi
8 Geleneksel balıkçılık takımlarının daha farklı av operasyonları için modifiye edilmesi
9 Balık ağı yapım, örme, çatma (birleştirme), tamir ve kesimine ait temel prensibler ve pratik uygulamalar
10 Balıkçılık takımlarının teknik planlarını anlayabilme ve çizebilme
11 Benzerlik kurallarını uygulayarak model balıkçılık takımı yapımı


Yok


Yok


Giriş, Balıkçılık Takımlarının Yapımında Kullanılan Malzemeler, Ağ Fabrikaları ve Üretim Teknolojisi, Ağ Donatılmasında Kullanılan Temel Oran ve Hesaplamalar, Ağ Kesimi ve Kesim Hesaplamaları, Balıkçılık Takımının Yapımı ve Donamı, Ağ Tamiri ve Örme, Balıkçılık Takımlarına Etki Eden Temel Kuvvetler, Balıkçılık Takımlarının Planları ve Plan Çizimi, Model Planlarının Tanıtımı ve Pratik Uygulamalar


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ağ Yapım ve Donam Tekniğine Giriş, Balıkçılık Teknolojisi
2 Balıkçılık Takımlarının Yapımında Kullanılan Materyaller I (Ağ İplikleri ve Ağlar, Lifler, Doğal ve Sentetik Lifler, Monofilament ve Multifilament Ağ İplikleri, Katlı İp, Kablo İp, Büküm Yönü, Örme İp)
3 Balıkçılık Takımlarının Yapımında Kullanılan Materyaller II ( Ağ İpliklerinde Numaralama, Ağ Çeşitleri, Düğümlü ve Düğümsüz Ağlar, Düğüm Yönüne Göre Kesim, Ağ Göz Şekli ve Ölçümü, Ağ Yaprakları, Ağ Tanımlaması ve Siparişi
4 Balıkçılık Takımlarının Yapımında Kullanılan Materyaller III ( Halatlar, Halat Tipleri, Bitkisel ve Sentetik Halatlar, Tel Halatlar, Kombine Halatlar, İp ve Halatların Yapısı, Halat Ölçümü
5 Balıkçılık Takımlarının Yapımında Kullanılan Materyaller IV (Yüzdürücü ve Şamandıralar, Batırıcılar, Diğer Yardımcı ve Tamamlayıcı Malzemeler)
6 Ağ Fabrikaları ve Üretim Teknolojisi (Türkiye’deki Ağ Fabrikaları, Üretim teknolojisi)
7 Ağ Donatılmasında Kullanılan Temel Oran ve Hesaplamalar I ( Donam Faktörü (E), Asılma Oranı (AO) Birim Ağ Gözü Yüksekliği (BAGY) ve bnz..)
8 Ara sınav
9 Ağ Donatılmasında Kullanılan Temel Oran ve Hesaplamalar II (Yüzebilirlik ve Ağırlık Kuvvetleri, Ağ ve Halatların Sudaki Ağırlıkları, Toplam Yüzebilirlik, Yüzdürücü Sayısı, Toplam Batma Kuvveti, Batırıcı Sayısı, Donamdan Önceki ve Sonraki Ağın Boyu ve Derinliği, Yüzdürücüler ve Batırıcılar Arasındaki Mesafe, Balıkçılık Takımı Hesaplamaları
10 Ağ Kesimi ve Kesim Hesaplamaları ( Ağ Kesme İşlemi, Kesim Çeşitleri, Kesim şeklinin Belirlenmesi, Ağ Kesim Kombinasyonları
11 Balıkçılık Takımının Yapımı ve Donanımı (Ağ Parçalarının Birleştirilmesi, Çatma, Yaka Donamları, Donam Şekilleri)
12 Ağ Tamiri ve Örme (Ağ Tamiri ve Örmede Kullanılan Malzemeler , Sehpa, Donam İpleri, Kalıp, İğne ve Mekik, Ağ Tamiri, Elde Ağ Örme)
13 Balıkçılık Takımlarına Etki Eden Temel Kuvvetler (Yüzdürme ve Ağırlık Kuvvetleri, Batma Kuvvetinin Hesaplanması, Batma Kuvvetinin Ölçülmesi, Akıntı ve Rüzgarın Etkisi)
14 Balıkçılık Takımlarının Planları ve Plan Çizimi (Ağ Planı Çizim Kuralları, Ölçeklendirme, Birimler)
15 Model Planlarının Tanıtımı ve Pratik Uygulamalar
16 Final Sınavı

Tokaç, A., (2010). Ağ Yapım ve Donam Tekniği – Balıkçılık II Ege Üniversitesi Yayınları, Su Ürünleri Fakültesi Yayın No: 80, Ders Kitapları Dizini No: 40, Ege Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Proje Hazırlama 1 24 24
Proje Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 3 4 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
Okuma 3 4 12
Toplam İş Yükü (saat) 117

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3 3 5 5 5 4 2 3
ÖÇ 4 5 4 5 3
ÖÇ 5 5 5 5 4 5 3 5 5
ÖÇ 6 5 5 2 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 7 5 4 5 4 4 4
ÖÇ 8 3 5 4 4 3 2 4 3
ÖÇ 9 4
ÖÇ 10 4 5
ÖÇ 11 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek