GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001014032014 DENİZ MEMELİ VE SÜRÜNGENLERİ Ders 4 7 0

Lisans

1 Deniz memelilerinin genel biyolojileri hakkında kapsamlı bilgi edinme. Ekosistemdeki rollerini kavrama
2 Dünyadaki ve özellikle Akdeniz’de yayılış gösteren balina ve yunus türlerini (Cetacea) teşhis etme, yayılışları, biyolojileri, davranışları, ekolojik özellikleri ve korunmaları konusunda hakkında bilgi edinme
3 Deniz inekleri’nin (Sirenia) ayırt edici özellikleri, yayılışları, biyolojileri, davranışları, ekolojik özellikleri ve korunmaları konusunda bilgi sahibi olma, görsel olarak türleri teşhis edebilme
4 Carnivora ordosunun denizlerde yayılış gösteren türlerinin ayırt edici özellikleri, yayılışları, biyolojileri, davranışları, ekolojik özellikleri ve korunmaları konusunda bilgi sahibi olma, görsel olarak türleri teşhis edebilme
5 Temel sürüngen biyolojisini kavrama
6 Denizlerde yaşayan timsah türleri, iguanalar ve deniz yılanlarının ayırt edici özellikleri, yayılışları, biyolojileri, davranışları, ekolojik özellikleri ve korunmaları konusunda bilgi sahibi olma
7 Denizlerde yaşayan veya denizlerden beslenebilen kaplumbağa türlerinin (Chelonidae, Dermochelyidae, Trionychidae familyaları) ayırt edici özellikleri, yayılışları, biyolojileri, populasyon durumları, davranışları, ekolojik özellikleri ve korunmaları konusunda bilgi sahibi olma, görsel olarak türleri teşhis edebilme. Deniz kaplumbağalarının Türkiye’deki yuvalama kumsalları ve potansiyelleri hakkında bilgi sahibi olma.
8 Deniz memelileri ve sürüngenlerini tehdit eden etmenler ve koruma tedbirlerini kavrama[Yok]Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Deniz memelisi nedir? deniz memelisi tipleri, evrimsel tarihleri, zoocoğrafya, dağılım ve göçleri, anatomi ve fizyolojileri Deniz memelilerinin evrimsel tarihleri, dağılım, göç ve anatomileri konularında video gösterimi
2 Deniz memelilerinin yaşam döngüleri ve üreme, beslenme ekolojileri, predasyon, parazitler ve hastalıklar, davranış ve sosyal organizasyon, karaya vurma vakaları, istismarları ve korunmaları Deniz memelilerinin yaşam döngüleri ve üreme, beslenme ekolojileri, predasyon, parazitler ve hastalıklar, davranış ve sosyal organizasyon, karaya vurma vakaları, istismarları ve korunmaları ile ilgili video gösterimi
3 Cetacea ordosunun genel özellikleri, Mysticeti subordosu'nun sistematik ve genel özellikleri, Balaenidae, Balaenopteridae, Eschrichtiidae, Neobalaenidae familyalarının ve türlerinin özellikleri Mysticeti subordosu'ndaki familya ve türler ile ilgili video gösterimi
4 Odontoceti subordosu'nun sistematik ve diğer özellikleri. Physeteridae, Kogiidae, Ziphidae, Monodontidae familyalarının ve türlerinin özellikleri. Physeteridae, Kogiidae, Ziphidae, Monodontidae familyalarındaki türler ile ilgili video gösterimi
5 Delphinidae, Phocoenidae familyalarının ve türlerinin özellikleri Delphinidae ve Phocoenidae familyalarındaki türlerle ilgili video gösterimi
6 Iniidae, Platanistidae, Pontoporiidae (Nehir yunusları) familyalarının ve türlerinin özellikleri. Deniz inekleri (Sirenia) ordosunun genel özellikleri, Dugongidae ve Trichechidae familyalarının ve türlerinin özellikleri Nehir yunusları ve deniz ineği türleri ile ilgili video gösterimi
7 Ara Sınav
8 Carnivora ordosunun sistematiği ve genel özellikleri, Otariidae, Odobenidae familyalarının ve türlerinin özellikleri Carnivora ordosunun genel özellikleri, Otariidae, Odobenidae familyalarındaki türlerle ilgili video gösterimi
9 Phocidae familyalarının ve türlerinin özellikleri, Mustelidae, Ursidae familyalarının ve türlerinin özellikleri Phocidae, Mustelidae, Ursidae familyalarındaki türler ile ilgili video gösterimi
10 Reptilia'nın genel özellikleri Sürüngenlerin genel özellikleri ile ilgili videolar
11 Crocodilia ordosunun genel özellikleri ve türleri. Squmata ordosu genel özellikleri, denizel türler içeren familyaları, Iguanidae familyası, deniz iguanası özellikleri Crocodilia ve Squmata ordolarının denizlerde yaşayan türleri ile ilgili video gösterimi
12 Elapidae familyasına ait denizel türler ve özellikleri, Hydrophiidae familyasına ait denizel türler ve özellikleri Elapidae, Hydrophiidae familyasına ait denizel türler ile ilgili video gösterimi
13 Testunides subordosunun sistematik ve genel özellikleri, Chelonidae ve Dermochelidae familyalarının özellikleri ve türleri Deniz kaplumbağası türleri ve yaşam döngüleri ile ilgili video gösterimi
14 Trionychidae familyasının özellikleri ve denizel türleri Trionychidae familyasındaki denizel türler ile ilgili video gösterimi
15 Denizel memelileri ve sürüngenleri tehdit eden etmenleri ve koruma tedbirlerini kavrama Denizel memelileri ve sürüngenleri tehdit eden etmenleri ve koruma tedbirleri ile ilgili video gösterimi
16 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Quiz 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 2 1 2
Final Sınavı 2 1 2
Quiz 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Rapor Hazırlama 1 5 5
Bireysel Çalışma 12 2 24
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 101

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek