GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001014042014 AKARSU EKOLOJİSİ Ders 4 8 0

Lisans

1 Akarsu hidrolojisi, Jeomorfolojisi ve kanal kavramını öğrenmek.
2 Akarsuyun fiziksel ve kimyasal özelliklerini ayırt etmek.
3 Akarsu biyotasını ayırt etmek.
4 Akarsudaki trofik ilişkiler ayırt etmek.
5 Türkiye akarsularının özelliklerini öğrenmek[Yok]Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Akarsuyun tanımı, önemi ve Limnoloji içindeki yeri; Akarsu hidrolojisi, Jeomorfolojik özellikleri ve Kanal oluşumu
2 Akarsuyun fiziksel özellikleri
3 Akarsuyun kimyasal özellikleri
4 Akarsu biyotası (Bitkiler)
5 Akarsu biyotası (Omurgasızlar)
6 Akarsu biyotası (Omurgasızlar)
7 Akarsu biyotası (Omurgalılar)
8 Ara Sınav
9 Akarsuda besin zinciri; Mikrobiyal besin zinciri
10 Predasyon, Herbivor, Rekabet etkileşimleri
11 Türkiye akarsu havzaları; akarsularının jeolojik, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri
12 Türkiye akarsu havzaları; akarsularının jeolojik, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri
13 Türkiye akarsu havzaları; akarsularının jeolojik, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri
14 Akarsulardaki modifikasyonlar; İlkim değişimlerinin akarsulara etkileri
15 Egzotik türler ve etkileri; Akarsuların geri kazanımı ve restorasyonu
16 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Bireysel Çalışma 6 3 18
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Laboratuvar Ara Sınavı 1 1 1
Laboratuvar Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 108

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek