GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001014062014 İÇ SULARDA ÖRNEKLEME VE ANALİZ YÖNTEMLERİ Ders 4 8 0

Lisans

1 Göl ve akarsu morfometrisi kavramlarını ve ilgili parametreleri hesaplamasını öğrenmek
2 Farklı amaçlar için su örnekleme aletlerini tanımak, bu aletlerin kullanılmasını öğrenmek
3 Suyun fiziksel faktörlerinin ölçülmesi için kullanılan metotları tanımak ve uygulamayı kavramak
4 Suyun kimyasal faktörlerinin ölçülmesi için kullanılan metotları tanımak ve uygulamayı kavramak
5 Limnolojide biyolojik örnekleme metotlarını ve uygulanmasını öğrenmek[Yok]Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Göl morfometrisi Ölçüm aletlerinin tanıtımı ve kullanılması
2 Işık ve Sıcaklık Örnekleme aletleri ve kullanımı
3 Su hareketleri ve tabakalaşma Örnekleme aletleri ve kullanımı
4 Akım hızı ölçme Örnekleme aletleri ve kullanımı
5 Çözünmüş oksijen Örnekleme aletleri ve kullanımı
6 İnorganik besleyici tuzlar Örnekleme aletleri ve kullanımı
7 pH ve Su sertliği Örnekleme aletleri ve kullanımı
8 Doğal sulardaki kimyasal parametreler Örnekleme aletleri ve kullanımı
9 Organik madde Örnekleme aletleri ve kullanımı
10 Fitoplankton toplanması ve sayımı Örnekleme aletleri ve kullanımı
11 Zooplankton toplanması ve sayımı Örnekleme aletleri ve kullanımı
12 Bentik fauna toplanması ve sayımı Örnekleme aletleri ve kullanımı
13 Bentik flora toplanması ve sayımı Örnekleme aletleri ve kullanımı
14 Balık ve diğer sucul hayvanların toplanması ve sayımı Örnekleme aletleri ve kullanımı
15 Balık ve diğer sucul hayvanların toplanması ve sayımı Örnekleme aletleri ve kullanımı
16 Örnekleme mevzuatı Mevzuat uygulama çalışmasıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 2 32
Laboratuvar 16 2 32
Rapor Hazırlama 2 10 20
Bireysel Çalışma 5 3 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Laboratuvar Ara Sınavı 1 1 1
Laboratuvar Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 133

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek