GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001014082014 DENİZEL EGZOTİK TÜRLER Ders 4 8 0

Lisans

1 Denizel egzotik türlerin ne olduğu hakkında bilgi verebilme
2 Denizel egzotik türlerin taşınım yolları hakkında yorum yapabilme
3 Denizel egzotik türlerin dağılım özelliklerini açıklayabilme
4 Akdeniz’e yerleşen denizel egzotik türlerin hakkında yorum yapabilme
5 Türkiye denizlerinde dağılım gösteren egzotik türlerin çeşitliliğini açıklayabilme
6 Denizel egzotik türlerin ekosisteme etkilerini ortaya koyabilme
7 Denizel egzotik türlerin ekonomik önemlerini yorumlayabilme
8 Denizel egzotik türlerin ortamdan uzaklaştırma yöntemleri hakkında bilgi verebilme[Yok]Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Egzotik tür tanımı, tipleri; denizel egzotik türler üzerine yapılan çalışmaların kısa tarihçesi Egzotik türler hakkında genel bilgi
2 Denizel egzotik türlerin taşınım mekanizmaları; Gemiler, Akuakültür Thallophyta ve Protozoa'a ait egzotik türlerin incelenmesi
3 Lesepsiyen istila Porifera ve Annelida'ya ait egzotik türlerin incelenmesi
4 İstila biyolojisindeki ana hipotezler Crustacea'ya ait egzotik türlerin incelenmesi
5 Ülkemiz kıyılarındaki egzotik türlerin güncel durumu-1 Mollusca'ya ait egzotik türlerin incelenmesi
6 Ülkemiz kıyılarındaki egzotik türlerin güncel durumu-2 Echinodermata'ya ait egzotik türlerin incelenmesi
7 ARA SINAV Kuiz
8 Denizlerimize göre dağılım gösteren egzotik balık türleri: güncel liste Chondrichthyes'e ait egzotik türlerin incelenmesi
9 Denizlerimizde dağılım gösteren bazı egzotik balık türlerinin biyolojisi: Chondrichthyes, Clupeidae, Synodontidae Clupeidae ve Synodontidae'ye ait egzotik türlerin incelenmesi
10 Denizlerimizde dağılım gösteren bazı egzotik balık türlerinin biyolojisi: Syngnathidae, Apagonidae, Carangidae Syngnathidae, Apagonidae, Carangidae'ya ait egzotik türlerin incelenmesi
11 Denizlerimizde dağılım gösteren bazı egzotik balık türlerinin biyolojisi: Mullidae, Mugilidae, Sphyraenidae Mullidae, Mugilidae ve Sphyraenidae'ya ait egzotik türlerin incelenmesi
12 Denizlerimizde dağılım gösteren bazı egzotik balık türlerinin biyolojisi: Siganidae, Scombridae, Tetraodontidae Siganidae, Scombridae ve Tetraodontidae'ya ait egzotik türlerin incelenmesi
13 Akdeniz ve kıyılarımızda dağılım gösteren egzotik balık türlerinin ekosisteme olan ekonomik-ekolojik etkileri Dönem ödevlerinin hazırlanması
14 Egzotik türleri ortamdan uzaklaştırma yöntemleri Dönem ödevlerinin hazırlanması
15 Dönem ödevlerinin sunumu Dönem ödevlerinin sunumu
16 FİNAL SINAVI Term ExamYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Bireysel Çalışma 8 4 32
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek