GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001014102014 BALIK EKOLOJİSİ Ders 4 8 0

Lisans

1 Balıkçılık yönetiminde çok gerekli olan stoğa katılım ve stok tahmini için balıkların canlı ve cansız ortamıyla ilişkisinin önemini kavrayabilme, sahip olduğu bilgileri ekosistemle ilgili alanlarda kullanabilme.
2 Balıkların yaşadıkları ortamla ilgili verileri bilimsel olarak değerlendirip ortaya çıkan sorunları analiz edebilme ve çözümler geliştirebilme.
3 Denizlerimizdeki biyoçeşitlilik içinde balığın önemini ve bunlar üzerindeki olumsuz etkilerini besin zincirindeki etkileşimlerini kavrayabilme ve ortamın korunmasının önemini öğretebilme.
4 Öğrendiklerini farklı disiplinlerle olan çalışmalarda kullanabilme ve yorumlayabilme.
5 Bağımsız çalışabilme, ilgili kaynaklara ulaşabilme ve yararlanabilme
6 Araştırmaya dönük verileri metod ve ilkeleri dikkate alarak balık ekolojisiyle ilgili bilgilerini sorgulayarak tasarlayabilme ve değerlendirebilme
7 Araştırdığı bilgileri sorumluluk alarak yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
8 Balıkların biyotik ve abiyotik faktörlerle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme.[Yok]Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Balıklar arasındaki ilişki ve onların abiotik ve biotik çevrelerine giriş
2 Suyun özgül ağırlığı ve basıncı,
3 Suyun tuzluluğu, sudaki gazlar
4 Işık, elektrik akımları, elektromanyetik titreşimler, x ışınları ve radyoaktivite
5 Dip birikintiler ve sudaki partikül maddeler, suyun hareketleri ve balıklarda hareket,
6 Biotik etkileşimler ve balık kommunitelerinin yapısı
7 Göçler
8 Ara sınav
9 yer edinme, sürü oluşturma
10 beslenme ve büyüme
11 yaşam safhaları ve populasyon dinamikleri
12 Dönem projesi sunumları
13 Dönem projesi sunumları
14 Dönem projesi sunumları
15 Dönem projesi sunumları
16 FinalYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 1 14
Proje Hazırlama 1 10 10
Proje Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 113

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek