GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001014122014 BALIKÇILIKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders 4 8 0

Lisans

1 Balıkçılığın genel tanımına uygun olarak balık türlerinin habitat dağılımlarını, yaşam stratejilerini, tür ve populasyon kavramlarına uygun bazı biyoçeşitlilik indekslerle ilişkilendirebilme, yorumlayabilme.
2 Balıkların taksomomik incelemelerinde kullanılan temel morfometrik incelemeler, doğal ve kültür balıklarında beslenme içeriği çalışmaları ile üreme ve büyüme modellerinde temel hesaplamaların önemini anlayabilme ve balıkçılık araştırmalarına uygun örnekleme metodlarının seçimini yapabilme, uygulayabilme
3 Balıkçılık odaklı örnek çalışmalardan elde edilen bilgiyi güncel kaynaklarla da destekleyerek su ürünlerinin farklı alanlarıyla ilişkilendirebilme ve yorum yapabilme ve rapor yazabilme[Yok]Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Balıkçılığın tanımı, balıkçılık üretim sahaları, balıkçılığın durumunu yansıtan verilerin belirlenmesi ve yıllık üretim miktarları
2 Balıkların habitatlara göre dağılımları, Balıkçılık araştırmaları içerisinde kullanılan türlerin yaşam stratejileri ve etkileşimi
3 Balıkçılıkta ekolojik niş, işlevsel türler, stok ve popülasyon kavramları hakkında genel bilgiler
4 Biyolojik çeşitlilik tanımı ve balıkçılık biyolojisinde kullanılan temel indeksler hakkında genel bilgiler
5 Balıkçılık biyolojisi araştırmalarında taksomomik incelemelerde kullanılan iç ve dış morfolojik özellikler hakkında genel bilgiler Laboratuvarda örnek çalışma yapmak
6 Balıkçılıkta örnekleme metodlarına giriş, Balıkçılık biyolojisi araştırmalarında taksomomik incelemeler için metrik-meristik yöntemler ve Larval dönemde kullanılan morfolojik karakterler hakkında genel bilgiler Laboratuvarda örnek çalışma yapmak
7 Balıkçılık biyolojisi araştırmalarında kullanılan bazı histolojik özellikler hakkında genel bilgiler
8 ARA SINAV
9 Doku hazırlama işlemleri, doku tespit etme şekilleri, doku ve salgı bileşiklerinin boyanması
10 Balıklarda mide içeriği belirleme çalışmalarında örnekleme çalışması ile sahada ve laboratuvarda kullanılan yöntemler Laboratuvarda örnek çalışma yapmak
11 Mide içeriği analiz metodları; bulunuş frekansı, sayısal varlık,hacim yöntemi,ağırlık yöntemi, sübjektif yöntem Laboratuvarda örnek çalışma yapmak
12 Balıklarda üreme modelleri, eşey ayrımı ve eşey oranı, cinsiyet belirleme mekanizmaları, ilk eşeysel olgunluk safhası, üreme tipleri Laboratuvarda örnek çalışma yapmak
13 Fekondite tanımı, fekondite hesaplanma şekilleri, fekondite-yaş, fekondite-boy, fekondite-ağırlık ilişkisi, balıklarda üreme zamanının belirlenmesi, GSI, Stoğa yeni birey katılımın hesaplanması diğer katılım modelleri Laboratuvarda örnek çalışma yapmak
14 Balıklarda büyüme için kullanılan örnekleme yöntemleri, boyca ağırlıkça büyüme, mutlak büyüme ve oransal büyüme Laboratuvarda örnek çalışma yapmak
15 Büyüme tahmin metodları, tank havuz denemeleri, yaş-boy, peterson metodu, cohort analizi, geri hesaplama yöntemleri, büyümenin matematiksel modelleme yöntemleri Von-Bertalanffy, Ford-Walford, en küçük kareler metodu, Boy-ağırlık ilişkisi ve kondisyon faktörü, Balıklarda yaş tayini ve yaş tayini metotları hakkında genel bilgi. Laboratuvarda örnek çalışma yapmak
16 FİNAL SINAVIYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 60
Problem Çözümü 1 40
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 60
Ev Ödevi 1 40
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 8 2 16
Problem Çözümü 1 12 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Ev Ödevi 1 14 14
Toplam İş Yükü (saat) 105

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek