GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001014122014 BALIKÇILIKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders 4 8 0

Lisans

1 Balıkçılığın tanımı, balıkçılık üretim sahaları, balıkçılığın durumunu yansıtan verilerin belirlenmesi ve yıllık üretim miktarları ve balıkların habitatlara göre dağılımları.
2 Balıkçılık araştırmaları içerisinde kullanılan türlerin yaşam stratejileri ve etkileşimi, ekolojik niş, işlevsel türler,stok –populasyon kavramları ile biyoçeşitlilik indekslerinin kavranması
3 Balıkçılıkta örnekleme metodlarına giriş, Taksomomik incelemeler için kullanılan morfolojik özellikler, metrik- meristik yöntemler ve ayrıca larval dönemde kullanılan morfolojik özellikler.
4 Balıkçılık araştırmalarında kullanılan bazı histolojik özellikler, teknikler ve uygulama esasları
5 Balıklarda besin içeriğini belirleme yöntemleri, analizleri ve verilerin yorumlanması
6 Balıklarda üreme ve yumurtlama modellerinin belirlenmesi, analiz yöntemleri ve verilerinin yorumlanması
7 Balıklarda büyüme ve büyümenin temel hesaplanma yöntemleri ve verilerin yorumlanması
8 Balıklarda yaş tayini konusu ve yaş tayini metotları
9 Geri hesaplama ve popülasyon büyüklüğü[Yok]Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Balıkçılığın tanımı, balıkçılık üretim sahaları, balıkçılığın durumunu yansıtan verilerin belirlenmesi ve yıllık üretim miktarları
2 Balıkların habitatlara göre dağılımları, Balıkçılık araştırmaları içerisinde kullanılan türlerin yaşam stratejileri ve etkileşimi
3 Balıkçılıkta ekolojik niş, işlevsel türler, stok ve popülasyon kavramları hakkında genel bilgiler
4 Biyolojik çeşitlilik tanımı ve balıkçılık biyolojisinde kullanılan temel indeksler hakkında genel bilgiler
5 Balıkçılık biyolojisi araştırmalarında taksomomik incelemelerde kullanılan iç ve dış morfolojik özellikler hakkında genel bilgiler
6 Balıkçılıkta örnekleme metodlarına giriş, Balıkçılık biyolojisi araştırmalarında taksomomik incelemeler için metrik-meristik yöntemler ve Larval dönemde kullanılan morfolojik karakterler hakkında genel bilgiler
7 Balıkçılık biyolojisi araştırmalarında kullanılan bazı histolojik özellikler hakkında genel bilgiler
8 ARA SINAV
9 Doku hazırlama işlemleri, doku tespit etme şekilleri, doku ve salgı bileşiklerinin boyanması
10 Balıklarda mide içeriği belirleme çalışmalarında örnekleme çalışması ile sahada ve laboratuvarda kullanılan yöntemler
11 Mide içeriği analiz metodları; bulunuş frekansı, sayısal varlık,hacim yöntemi,ağırlık yöntemi, sübjektif yöntem
12 Balıklarda üreme modelleri, eşey ayrımı ve eşey oranı, cinsiyet belirleme mekanizmaları, ilk eşeysel olgunluk safhası, üreme tipleri
13 Fekondite tanımı, fekondite hesaplanma şekilleri, fekondite-yaş, fekondite-boy, fekondite-ağırlık ilişkisi, balıklarda üreme zamanının belirlenmesi, GSI, Stoğa yeni birey katılımın hesaplanması diğer katılım modelleri
14 Balıklarda büyüme için kullanılan örnekleme yöntemleri, boyca ağırlıkça büyüme, mutlak büyüme ve oransal büyüme
15 Büyüme tahmin metodları, tank havuz denemeleri, yaş-boy, peterson metodu, cohort analizi, geri hesaplama yöntemleri, büyümenin matematiksel modelleme yöntemleri Von-Bertalanffy, Ford-Walford, en küçük kareler metodu, Boy-ağırlık ilişkisi ve kondisyon faktörü, Balıklarda yaş tayini ve yaş tayini metotları hakkında genel bilgi.
16 FİNAL SINAVIYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Bireysel Çalışma 10 2 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 10 1 10
Toplam İş Yükü (saat) 113

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek