GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001024052014 ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Ders 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin soğuk su balıkları olan alabalıkların yetiştiricilik özelliklerini tanıması, içsu ve denizlerde yetiştirilen alabalıklarla ile ilgili son teknolojik gelişmeleri kavramasını, herhangi bir su ortamında hangi alabalık türünün yetiştirebileceğine karar vermesini, yetiştirme şartlarını oluşturmasını, balıkların üreme tekniklerini gerçekleştirebilmesini ve bunlar için gerekli alt yapının tasarlamasını sağlamaktır.


Prof.Dr. Özgür Altan Öğretim Görevlisi Dr. Serhat Engin


1 Alabalık türleri ve su istekleriyle mevcut su kaynakları arasında ilgi kurabilme.
2 Alabalıkların yavru ve porsiyonluk üretim için gerekli teknik alt yapıyı oluşturabilme
3 Anaç alabalıkların bakımı, yumurta ve porsiyonluk üretim özelliklerini uygulayabilme.
4 Alabalık yetiştiriciliğinin çevreyle uyumlu yetiştirilebileceğine örnekler verebilme.
5 Alabalıkların Mevsim dışı yumurtlatılmasının tasarlanabilmesi
6 Alabalıklarda genel çiftlik uygulamalarını kullanabilme
7 Alabalıklarda cinsiyet kontrol manipulasyonlarını uygulayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Farklı Alabalık türlerinin tatlı suda anaç safhasından başlayarak farklı ortamlarda (deniz,göl, havuz) porsiyonluk aşamaya gelinceye kadar tüm yetiştirme tekniklerinin ve alt yapı elemanlarının kullanımını içermektedir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Üretim Sistemleri ve Modelleri Slayt gösterisi Türkçe
2 Alabalığın Türkiye'deki ve Dünyadaki Yetiştiricilik Potansiyeli, Tür ve Alt Türleri Slayt gösterisi
3 Alabalık Yetiştiriciliğinde Yer ve Su Kaynağı Seçimi Beton ve Toprak Havuz Yetiştiriciliği Ağ Kafes Sistemlerinin Tanıtımı Slayt gösterisi
4 Alabalık yetiştiriciliğinde fotoperiyot uygulamaları Slayt gösterisi
5 Alabalık kuluçkahane yönetimine giriş Slayt gösterisi
6 Alternatif inkübasyon yöntemleri ve yumurta evreleri Slayt gösterisi
7 Ara sınav Ara sınav / Vize
8 Alabalık larva ve yavru balık yetiştiriciliğine giriş Slayt gösterisi
9 Büyütme dönemi uygulamaları: boylama, aşılama, havuz transferi, stoklama yoğunlukları ve yem gereksinimleri Slayt gösterisi
10 Ergin birey ve büyük alabalık yetiştiriciliği: stoklama koşulları, besin madde gereksinimleri, toprak havuz yetiştiriciliği, et kalitesi Slayt gösterisi
11 Ergin birey ve büyük alabalık yetiştiriciliği: stoklama koşulları, besin madde gereksinimleri, toprak havuz yetiştiriciliği, et kalitesi Adult and big trout farming: stocking conditions, nutrient requirements, earthen pond cultivation, and meat (flesh) quality Slayt gösterisi
12 Ergin birey ve büyük alabalık yetiştiriciliği: stoklama koşulları, besin madde gereksinimleri, toprak havuz yetiştiriciliği, et kalitesi Slayt gösterisi
13 Alabalık havyarı üretimi ve alabalık pazarlama stratejileri Slayt gösterisi
14 Alabalık üretim planlaması Örnek planlama ve proje sunumu
15 Alabalık üretim planlaması Örnek planlama ve proje sunumu
16 Final sınavı Final sınavı

- Havuz ve kafeslerde Alabalık yetiştiriciliği,AKSAM,Y.Emre,V. Kürüm,2. baskı,2007. -Salmon and trout farming, L.M. Laird ve T.Needham,Ellis Horwood,1991. -The rainbow trout,G.A.E.Gall,elsevier,1992. -İçsu balıkları ve yetiştiriciliği M.S. Çelikkale,karadeniz teknik üniversitesi,1/2 cilt.1994. -İçsu balıkları yetiştiriciliği, F. Çağıltay,Nobel, 2007. -Balık üreticisi el kitabı,editör:K.Güllü,AB yayınları, 2007. -Alabalık Yetiştiriciliği,D. Atay,1986. -Principal of Salmonid culture,W. Pennel ve B.A. Barton,1996. Yardımcı Kitaplar: -Textbook of fish culture, Breeding and cultivation of fish, M. Huet,1970. -Intensive fish farming, C.J. Shepherd ve N. Bromage,1990. -Principles of warmwater aquaculture,R.R.Stickney,1979. -The freshwater aquaculture book,W. Mclarney,1987.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Alan Gezisi 2 10 20
Proje Hazırlama 1 10 10
Proje Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Laboratuvar Ara Sınavı 1 1 1
Laboratuvar Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 116

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 3 4 4 4 4 3 2 3 4 5 5 4
ÖÇ 2 5 5 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4
ÖÇ 3 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5
ÖÇ 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4
ÖÇ 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3
ÖÇ 6 4 3 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 3
ÖÇ 7 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek