GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001024112014 YUMUŞAKÇALAR YETİŞTİRİCİLİĞİ Ders 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı üretimi yapılan önemli mollusk grupları (Çiftkabuklu, tek kabuklu ve kafadanbacaklılar) ve türlerinin (istiridye, midye, kum midyesi, deniz kulağı, kalamar, v.b.) üretim tekniklerine genel bir bakış sağlamaktır.


Prof.Dr. Aynur LÖK


1 Mollusk türlerini tanıyabilme, terminolojiyi öğrenme
2 Yumuşakçalar yetiştiriciliğinin önemini kavrayabilme
3 Yumuşakçaların kültür avantajlarını kavrayabilme ve uygulayabilme
4 Yumuşakçalar yetiştiriciliğinde üretim aşamalarını oluşturan yapıyı bilme
5 Çevreyle dost sürdürülebilir bir Yumuşakça üretimi için kuralları bilme
6 Veri Toplama ve rapor hazırlamada bilgilerini kullanabilme ve sonuçları yorumlayabilme
7 Üretim esnasında karşılaştığı problemleri çözebilme
8 Yumuşakça yetiştiriciliği ve teknolojik gelişmeler ile ilgili ulusal ve uluslar arası güncel bilgiyi takip edebilme


Yok


Yok


Ders; kültürü yapılan yumuşakça türleri, biyoloji ve anatomi, biyolojik gereksinimleri, su özellikleri, fitoplankton kültürü, beslenme, insan gıdası ve kabuk üretimi için kullanılan başlıca türlerin yetiştiricilik uygulamaları ve ekonomik önemi, kuluçkahane, larva ve yavru büyütme teknikleri, yetiştirme sistemlerinin tipleri, alan seçimi ve üretim potansiyeli, hasat, gıda güvenliği gibi konuları kapsamaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yumuşakça yetiştiriciliğinin önemi, tarihi, yetiştiriciliğin dünyadaki mevcut durumu ve son gelişmeler Türlerin tanıtımı
2 Tüketilebilir ve ticari önemi olan çiftkabuklu türlerinin tanıtımı ve taksonomisi Çiftkabuklu türlerinin tanıtımı
3 Çift kabukluların genel özellikleri, biyolojisi ve üremesi Morfoloji ve anatomi
4 İstiridye biyolojisi ve yetiştirme teknikleri Üreme, yumurtlama için uyarma
5 İstiridye larva kültürü, spat toplama, yavru büyütme metodları Larva besleme, yavru büyütme sistemleri
6 Midye biyolojisi ve yetiştirme teknikleri Midye spat toplama, sal ve halat kültür sistemleri
7 Ara sınav Laboratuar ara sınavı
8 Kum midyesi biyolojisi ve yetiştirme teknikleri Kum midyesi hasat ekipmanları
9 Tek kabuklu türlerinin genel özellikleri Proje sunumu
10 Tek kabuklular türlerinin yetiştirme teknikleri Yumurta ve larva gelişimi, yavru besleme
11 Deniz kulağı yetiştiriciliği, hasat ve pazarlama Yemler ve yemleme
12 Diğer yetiştirilen tek kabuklu türleri ve yetiştirme metodları Video
13 Kafadanbacaklı türlerinin genel özellikleri Kafadanbacaklı türlerinin tanıtımı
14 Ahtapot biyolojisi ve yetiştiriciliği Kültür gereksinimleri (fiziksel ve kimyasal)
15 Yetiştirilen diğer kafadanbacaklı türleri ve üretim metodları Ev ödevi
16 Final sınavı Laboratuvar sınavı

1. Boyle, P.R., 1987. Cephalopod Life Cycles, Comparative Reviews vol. II, Academic Press, London. 2. Boyle, P., Rodhouse, P., 2005. Cephalopods: Ecology and Fisheries. Blackwell Publishing Science 3. Fallu, N., 1991. Abalone farming. Fishing News boks, Blackwell Science Ltd., Oxford 4. Gosling, E.M., 1991. The Mussel Mytilus: Ecology, Physiology, Genetics and Culture. Develeopments in Aquaculture and Fisheries Science, Elsevier, Amsterdam 5. Gosling, E.,2003. Bivalve Molluscs: Biology, Ecology and Culture. Blackwell Scientific Publication, 439 p. 6. Hahn, K.O. 1988. CRC Handbook of Culture of Abalone and Other Marine Gastropods. CRC Pres, 368 p. 7. Kennedy, V.S., Newell, R.I.E., Eble, F., 1996. The Eastern Oyster, Crassostrea virginica. A Maryland Sea Grant Book, Maryland 8. Manzi, J.J., Castagna, M., 1989. Clam Mariculture in North America. Elsevier, Amsterdam 9. Menzel, W., 1991. Estuarine and Marine Bivalve Mollusc Culture, CRC Pres, London. 10. Quayle, D.B., Newkirk, G.F., 1989. Farming Bivalve Molluscs: Methods for Study and Development. Advances in World Aquaculture, Volume 1, Managing Editor, Paul A. Sandifer, The World Aquaculture Society, 16 East Fraternity Lane Louisiana State University, Baton Rouge, LA 70803, 307 p. 11. Spencer, B.E., 2002. Molluscan Shellfish Farming, Blackwell Scientific Publication, 269 p. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Switzer-Dunlap, M., Hadfield, M.G., 1977. Observations on development, larval growth and metamorphosis of four species of aplysiidae (gastropoda: Opisthobranchia) in laboratory culture. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 29:245-261. 2. Wilbur, A.S.M., 1983. The Mollusca, Physiology, Part 2 vol. 5, Academic Press, London 189 pp.. 3. Aguado, F., Garcı́a Garcı́a, B., 2002. Growth and food intake models in Octopus vulgaris Cuvier (1797): influence of body weight, temperature, sex and diet, Aquac. Int. 10 (5) (2002), pp. 361–377.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Proje Hazırlama 1 10 10
Proje Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 3 4 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Laboratuvar Ara Sınavı 1 1 1
Laboratuvar Sınavı 1 1 1
Ev Ödevi 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 123

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 0 4 5
ÖÇ 1 4 4
ÖÇ 2 3 3 3 4 5
ÖÇ 3 3 4
ÖÇ 4 4 5
ÖÇ 5 5 4 3
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek