GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001024042014 PLANKTON KÜLTÜRÜ Ders 4 8 4,00

Lisans


Türkçe


Bu ders kapsamında, Fitoplanktonik ve Zooplanktonik Organizmaların genel özellikleri ve ekolojisi ve Akvakültür işletmelerinde büyük öneme sahip mikro alglerin, Rotifer, Artemia ve Daphnia türlerinin kültür teknikleri öğrenilmesi amaçlanmıştır.


Prof.Dr. Semra Cirik, Prof. Dr. Şevket Gökpınar, Doç. Dr. Yaşar Durmaz, Yrd. Doç. Dr. Edis Koru


1 Planktonun tanımı ve ekolojisini değerlendirebilme
2 Fitoplanktonik ve Zooplanktonik Organizmların genel özellikleri açıklayabilme
3 Planktonik organizmalarn neden olduğu olayları açıklayabilme
4 Fitoplanktonik ve Zooplanktonik Organizmların akuakültür işletmelerindeki önemleri gösterebilme
5 Akuakültürde yaygın olarak kullanılan mikroalgler ve zooplanktonları listeleyebilme
6 Plankton miktarının tayini ve plankton üretiminde etkili olan faktörler karşılaştırabilme
7 Mikroalg kültür tekniklerine örnek verebilme
8 Mikroalg kültür tekniklerinde problemleri belirleyebilme
9 Rotifer, Artemia ve Daphnia türlerinin kültür tekniklerini uygulayabilme
10 Akuakültür işletmelerindeki plankton kültürü sorunlarını çözebilme


Yok


Yok


Planktonun tanımı, genel özellikleri, sınıflandırılması, toplanması, tespiti ve Plankton miktarının tayini, plankton üretiminde etkili olan ekolojik faktörler ve Planktonik organizmaların neden olduğu biyolojik olaylar, Plankton Kültür Teknikleri; Akvakültürde Fitoplankton ve Zooplanktonun yeri ve önemi, Akvakültürde yaygın olarak kullanılan mikro algler ve mikro organizmalar ve Kültür teknikleri tanımlanmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Planktonun tanımı ve ekolojisini değerlendirilmesi
2 Plankton üretiminde etkili olan ekolojik faktörlerin anlatılması
3 Akuakültürde Fitoplankton ve Zooplanktonun yeri ve önemi
4 Mikroalg izolasyon ve aşılanması
5 Mikroalg kültür koşullarından fiziko kimyasal koşulların anlatılması
6 Plankton kültürü tipleri
7 Plankton Kültür tekniklerinin anlatılması
8 Açık ve kapalı kültür sistemlerinin anlatılması
9 Ara sınav
10 Zooplanktonik Organizmların çevre ekoloji açısından önemleri
11 Artemi kültürlerinin anlatılması
12 Rotifer kültürlerinin anlatılması
13 Daphnia kültürlerinin ve Copepod Kültürlerinin anlatılması
14 Teknik Gezi (Akuakültür işletmesi)
15 Dönem projesi sunumları
16 Final Sınavı

-Cirik, S., Gökpınar, Ş. 1999. Plankton Bilgisi ve Kültürü. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, No:47, Ders Kitabı Dizini No: 19, Bornova İzmir. -Cirik, S., Cirik, Ş. 1990. Limnoloji. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, No: 21. Bornova, İzmir. -Cirik, Ş., Cirik, S. 1999. Su Bitkileri (Deniz Bitkilerinin Biyolojisi Ekolojisi Yetiştirme Teknikleri). Ders Kitabı. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:58, Bornova, İzmir. -Cirik, S. Cirik, Ş., Conk-Dalay, M. 2000. Su Bitkileri II (İçsu Bitkilerinin Biyolojisi, Ekolojisi, Yetiştirme Teknikleri). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 61, Ders Kitabı Dizini No: 28, Bornova, İzmir. -Fulks, W., Main, K. L. 1991. Rotifer and Microalgae Culture Systems. Proceedings of a U.S.-Asia Workshop, Honolulu, Hawaii, January 28-31, 1991. -Lavens, P., Sargeloos, P. 1996. Manual on the production and use of live food for aquaculture. FAO Fisheries Technical paper No: 361, Rome, Italy.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Quiz 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 5 2 10
Rapor Hazırlama 3 2 6
Proje Hazırlama 1 5 5
Proje Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 5 2 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 116

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 3 5
ÖÇ 2 4 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 3 5 3 2
ÖÇ 5 4 4
ÖÇ 6 2 5 3
ÖÇ 7 5 5 5 5
ÖÇ 8 5 5
ÖÇ 9 5 5 5
ÖÇ 10 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek