GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001024062014 ÇİPURA LEVREK YETİŞTİRİCİLİĞİ Ders 4 8 4,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı, yoğun kültürü yapılan çipura ve levrek balıklarının anaç, larva, sövraj, ön büyütme ve ağ kafes yönetimlerinin ayrıntılı biçimde öğretilmesini sağlamaktır.


Prof.Dr. Şahin SAKA, Prof.Dr. Kürşat FIRAT, Prof.Dr. Cüneyt SUZER


1 Kültür ortamında üretime alınacak çipura-levrek anaç bireylerini seçebilme
2 Çipura-levrek yumurtalarına ait inkübasyon sürecini takip edebilme
3 Çipura-levrek üretim tesisleri ve bu tesislere ait alt birimleri sınıflayabilme
4 Üretim ortamında optimum biyotik ve abiyotik şartları sağlayabilme
5 Çipura-levrek üretiminde farklı üretim tekniklerini uygulayabilme
6 Üretim kaynaklı sorunları tanımlama ve çözebilme
7 Türlere ait üretim protokollerinin hazırlanabilmesi
8 Üretim ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz edebilme


Yok


Yok


Ders kapsamında çipura ve levrek balıklarının biyolojik özellikleri, anaçların gonad yapısı ve üreme fizyolojileri, yumurtaların embriyolojik gelişimi ve inkübasyon şartları, larval dönem gelişimi, yetiştirme teknikleri (yeşil su tekniği, kaplı ve açık devre sistemler), canlı yemden mikropartikül yeme geçiş ile ön büyütme dönemi ve balıkların ağ kafes ortamındaki gelişimleri, bu süreçte yaşanan sorunlar ve ekonomik ilişkiler tanımlanacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Çipura balığının biyolojisi ve üreme fizyolojisi Laboratuar ortamı ile kullanılan cihaz ve ekipmanların tanıtımı
2 Çipura anaçlarında yumurta ve sperm gelişimi, yumurtlatma teknikleri Anaçlarda anestetik madde kullanımı
3 Çipura yumurtalarının özellikleri ve embriyolojik gelişimleri Anaçlarda otopsi-biyopsi uygulama ve üreme organlarını incelenme
4 Çipuralarda prelarval ve postlarval dönemler Hormon enjeksiyonu ve sağım teknikleri
5 Çipura larva yetiştirme dönemleri; larval dönem Balık spermlerinin kamera yöntemi ile incelenmesi
6 Çipura larva yetiştirme dönemleri; sövraj ve ön büyütme dönemi Yumurtalarda uygulanan dezenfeksiyon teknikleri
7 Çipura balıklarının ağ kafeslerde büyütülmesi ve üretim sürecinde meydana gelen sorunlar Balık yumurtalarının incelenmesi ve gelişim safhalarındaki değişimlerin tespiti
8 Ara Sınav Değerlendirme
9 Levrek balığının biyolojisi ve üreme fizyolojisi Larva yetiştiriciliğinde kullanılan canlı yemlerin incelenmesi
10 Levrek anaçlarında yumurta ve sperm gelişimi, yumurtlatma teknikleri Prelarva ve postlarva dönemi örneklerinin incelenmesi ve tanımlanması
11 Levrek yumurtalarının özellikleri ve embriyolojik gelişimleri Jüvenil dönem bireylerin incelenmesi
12 Levreklerde prelarval ve postlarval dönemler Hava keseli ve hava kesesiz bireylerin ayrımı
13 Levrek larva yetiştirme dönemleri; larval dönem Deforme bireylerin incelenmesi ve ayırımı
14 Levrek larva yetiştirme dönemleri; sövraj ve ön büyütme dönemi Video ve slâyt gösterimi
15 Levrek balıklarının ağ kafeslerde büyütülmesi ve üretim sürecinde meydana gelen sorunlar Kuluçka tesisi üretim sorumlusu ile görüşme
16 Final Sınavı Değerlendirme

1- Moretti, A., Fernandez-Criado, M. P., Cittolin, G., Guidastri, R. 1999. Manual on Hatchery Production of Seabass and Gilthead Seabream. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. 2-Bromage, N. R., R. N. Roberts. 1995. Broodstock Management and Egg and Larval Quality. Blackwell Science. 3- Potts, G.W., Wootton. 1984. Fish Reproduction. Academic Press. 4-Shepherd, C. J., Bromage, N.R. 1995. Intensive Fish Farming. Blackwell Science Ltd 5-Beveridge, M.C.M. 1987. Cage Aquaculture. Fishing News Books Ltd. Farnham, Survey, England. 6-Kunz-Ramsay, Y. 2004. Developmental Biology of Teleost Fishes. Springer 7-Babin, P.J., Cerda, J. and Lubzans, E. 2007. Fish Oocyte: From Basic Studies to Biotechnological Applications. Springer Publication. 8-Mc.Millan. D.B. 2007. Fish Histology. Female Reproductive Systems. Springer Publication. 9-Stolen, J.S., Anderson, D.P. and Van Muiswinkel, W.B. 1986. Fish Immunology. Elsevier. Amsterdam. 1986. 10-Hoar, W.S. and Randal, D.J. 1969. Fish Physiology. Academic Press. New York. 11- Çipura-Levrek Yetiştiriciliği dersi için hazırlanmış ders notları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 2 4 8
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Alan Gezisi 2 8 16
Bireysel Çalışma 2 3 6
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 4 2 8
Toplam İş Yükü (saat) 123

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5
ÖÇ 2 5 4 5 5 5 5 4 4
ÖÇ 3 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ÖÇ 4 5 5 4 5 4 5 4 3 4
ÖÇ 5 5 3 4 5 5 5 5 4 4 5 4
ÖÇ 6 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4
ÖÇ 7 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4
ÖÇ 8 5 5 4 3 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek