GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001002272014 BİTKİSEL SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

Lisans


Türkçe


Yeşil, kırmızı ve kahverengi alglerin kullanım alanları, deniz yosunu hasatı ve hasat sonrası aktiviteleri, deniz yosunu hasadında kullanılan gereçler, kırmızı alglerden elde edilen ürünler (agar, agarose, karagenan), kahverengi alglerden elde edilen ürünler (alginik asit ve alginatlar), yeşil alglerden elde edilen ürünler (planktonik yosunlar), deniz yosunlarının kimyasal bileşimi (asitler, alkaloidler, aminler, selüloz, glikosit, inorganik öğeler,.....) dolaylı ilaç etkileri, insan gıdası olarak kullanılan yosun öğeleri (aonori, kombu , nori vb.). Yeşil, kırmızı ve kahverengi alglerden elde edilen ürünlere yönelik proses ve kalite kontrol uygulamaları.


Prof Dr Şükran Çaklı


1 Yeşil, kırmızı ve kahverengi algler
2 İşleme Teknolojileri ve Ürünler
3 ülkemizde değerlendirmeye alınacak mikroalg ve makroalg türleri öğrenilecektir.
4 Mikroalgler ve makroalgler hangi alanlarda kullanılabilir, öğrenilecektir
5 Ticari mikroalglerin ve makroalglerin besinsel komposizyonu ve biyoaktif bileşikleri öğrenilecektir.
6 Hangi türlerin kültürü yapılabilir, öğrenilecektir


Yok


Yok


Bitkisel su ürünlerinin sınıflandırılması, bitkisel su ürünlerinin kimyasal kompozisyon ve kimyasal içerikleri bakımından incelenmesi. Hasat için bazı bitkisel su ürünlerinin üretim teknikleri ve bitkisel su ürünleri ünitelerinde bazı ekipmanların kullanılması. Bitkisel su ürünleri ünitelerinde (HACCP) kritik kontrol noktalarında tehlike analizleri kurallarının uygulanması. Bitkisel su ürünlerinin sanayide kullanımı. Bitkisel su ürünleri ünitesinde elde edilen bazı ürünlerin (agar, agarose, karagenan, alginic asit, nori gibi) kalite kontrolü. Yeni işleme tekniklerinin araştırılması.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kırmızı (Rhodophyceae) alglerden elde edilen ürünler
2 Agar
3 Karragenan
4 Kırmızı (Rhodophyceae) alglerden elde edilen diğer ürünler
5 Kahverengi (Pheophyceae) alglerden elde edilen ürünler
6 Alginik asit ve alginatlar
7 Alginatın yan ürünleri
8 Ara sınav
9 Kahverengi (Pheophyceae) alglerden elde edilen diğer ürünler
10 Gıda maddesi olarak yosun
11 Aonori
12 Hijiki
13 Kombu
14 Nori
15 Deniz marulu
16 Final sınavı

Çalkı, Ş. Su Ürünleri İşleme Teknolojisi 2 Ege Üniversitesi basımev. Bornova-İzmir 2008 Ruiter, A., “Fish And Fishery Products” , Biddles Ltd. UK, 1995 Martin, R.E., Flick,G.J., “The Seafood Industry” , Van Nostrand Reinhold New York 1990 Lobbon, C.S., “Seaweed Ecology And Physiology” , Cambridge Uni. Pres 1994 Guiry, M.D., Blunden, G., “Seaweed Resources In Europe, Uses and Potential ” , Wiley J. and Sonj Ltd. England 1991


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Beyin Fırtınası 5 5 25
Bireysel Çalışma 5 5 25
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Sözlü Sınav 3 3 9
Ev Ödevi 3 3 9
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
ÖÇ 2 2 2 2 3 2 4 3 2 2 2 3 2 4
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek