GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001002292014 SU ÜRÜNLERİNDE SEKTÖREL YAPI Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

Lisans


Türkçe


Bu ders kapsamında öğrencilere su ürünleri sektörünün tanıtımının yapılması dünyada ve Türkiye’de su ürünleri sektöründeki gelişmelerin aktarılması amaçlanmaktadır. Avcılık, sanayi ve yetiştiricilik alt sektörlerinde üretim, tüketim, istihdam, ihracat ve ithalat konularında bilgilendirmek, sektörle ilgili sorunları ve kimi çözüm önerilerini kavratmak, mezunların çalışma alanlarını tanıtmak hedeflenmektedir. Sektörün gelişmesine katkı sağlamaları amaçlanmaktadır.


Prof.Dr. Dilek EMİROĞLU Araş.Gör. Dr. Deniz GÜNAY


1 Su ürünleri avcılık, yetiştiricilik ve sanayi sektörü hakkında bilgi sahibi olma
2 Su ürünleri sektörünün diğer sektörler ile olan etkileşimini kavrayabilme
3 Su ürünleri sektörünün üretim, tüketim, istihdam, ithalat ve ihracat konularında durum değerlendirmesi ve geleceğe yönelik tahminler yapabilme
4 Su ürünleri sektöründeki sorunları kavrayabilme ve sektörün geliştirilmesine yönelik çözüm önerileri üretebilme
5 Türkiye su ürünleri sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar, ilgili üniversiteler, araştırma enstitüleri, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerini tanıyabilme ve mezuniyetten sonra çalışma alanı hakkında fikir sahibi olma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Su ürünleri sektörünün tanıtımı, su ürünleri avcılık sektörü ve yapısı, su ürünleri yetiştiricilik sektörü ve yapısı, su ürünleri sanayi sektörü ve yapısı, su ürünleri sektörünün diğer sektörler ile olan etkileşimi, su ürünleri sektöründe üretim, tüketim, ithalat ve ihracat politikaları, su ürünleri sektöründeki sorunlar ve sektörün geliştirilmesine yönelik adımlar, Tükiye su ürünleri sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar, ilgili üniversiteler, araştırma enstitüleri, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Su ürünleri sektörünün tanıtımı Dünya Su Ürünleri Üretimi
2 AB üyesi Ülkelerinde Su Ürünleri Üretimi
3 Türkiye Su Ürünleri Toplam üretimi ve Avcılığı
4 Su ürünleri yetiştiricilik sektörü ve yapısı
5 Su Ürünleri Destekleri
6 Ara sınav
7 Su Ürünleri Yetiştiricilik Prosedürleri
8 Su ürünleri mühendisi kimdir? Diğer sektörler ile olan etkileşimi
9 Su Ürünleri Sektöründe İstihdam
10 Su Ürünleri Sektöründeki Sorunlar ve Sektörün Geliştirilmesine Yönelik Adımlar
11 Türkiye’de balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri
12 Türkiye’de balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri
13 Su Ürünleri İşleme Sanayisi ve Su Ürünleri Ticareti
14 Dönem projesi sunumları
15 Dönem projesi sunumları
16 Final Sınavı

DİE,2003.Su Ürünleri İstatistikleri. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Ens., Ankara FAO,2003. FAO Fisheries Department Sum.Tables of Fish. Stat., ftp://ftp.fao.org DPT, 2000. Su Ürünleri ve Su Ürünleri Sanayii, 2575-Ö K:588, VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Raporu. Ankara. Babadoğan, G. 1998 Su Ürünleri Sektör Araştırması, İGM, Ankara Çelikkale, M.S., Düzgüneş, E.,Okumuş, İ., 1999. Türkiye Su Ürünleri Sektörü, Potansiyeli, Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri İTO, ISBN-9755123210 Sektörel Yapı Powerpoint SunumuYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 6 1 6
Soru-Yanıt 6 1 6
Proje Hazırlama 1 6 6
Proje Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 5 2 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 79

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 2 3 3 4 4
ÖÇ 2 3 4 3 4 3 4 5 2 5
ÖÇ 3 5 1 4 4 4 4 3 4 4 3 5
ÖÇ 4 3 4 2 3 4 4 4 4 5 5 3 3
ÖÇ 5 5 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek