GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001002332014 BALIK HİSTOLOJİSİ Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

Lisans


Türkçe


Bu derste öğrencilere, balıkların yaşam ve davranışlarında farklı doku ve sistemlerin yapıları ve uyumlu işlevleri hakkında bilgi sahibi olmalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.


Prof. Dr. M. Alp SALMAN, Doç. Dr. Dilek İLHAN


1 Genel histolojik teknikler hakkında bilgilenme
2 Farklı balık dokularının yapı fonksiyonlarını araştırma
3 Optik aletlerle balık doku preparatlarını inceleme ve yürütülmesi
4 Balık hastalıklarını belirleyen histolojik incelemelerin önemini anlama

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Doku Teknikleri, Epitel Doku, Bağ ve Destek Doku, Kas Doku, Sinir Doku; Sindirim, Solunum, Dolaşım, Boşaltım, Üreme ve Sinir Sistemi


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Doku Tekniklerine Giriş ve Balık Anatomisi
2 Epitel Doku
3 Bağ ve Destek Doku
4 Kas Dokusu
5 Sinir Dokusu
6 Sindirim Sistemi
7 Solunum Sistemi
8 Ara sınav
9 Kardiovasküler Sistem ve Kan
10 Boşaltım ve Osmoregülasyon
11 Sinir Sistemi
12 Endokrin Bezler
13 Üreme Sistemi
14 İmmün Sistem
15 Duyu Sistemi ve İletişim
16 Final Sınavı

AKAY T. (2001): Genel Histoloji (5.Baskı). Palme Yayıncılık, Ankara. GARTNER L.T., HIATT J. L. (2001): Color Textbook of Histology, (2.Ed), Saunders Comp. London. AYTEKİN Y., SOLAKOĞLU S. (2006): Temel Histoloji (Text & Atlas) Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. ÖBER A., İZZETOĞLU G. T. (2006): Histoloji. Nobel Yayın No: 1025, Ankara. ÜÇÜNCÜ S., ERGEN G., ARIKAN H. (2006): Histoloji. E. Ü. Yayınları. Fen Fak. Yayın No: 198. İzmir. McMILLAN D.B. (2007): Fish Histology, Female Reproductive Systems. Springer- Verlag. GENTEN F., TERWINCHE E., DANQUY A. (2009): Atlas of Fish Histology. Brüksel.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 1 14
Proje Hazırlama 3 10 30
Proje Sunma 3 1 3
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 97

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 2 2
ÖÇ 2 4 3 3
ÖÇ 3 3 2 3 3
ÖÇ 4 3 2 1 3 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek