GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001002222014 CANLI YEM ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli Ders Grubu 2 4 3,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı akuakültürde kullanılan önemli canlı yemlerin biyolojisi ve üretim teknikleri konusunda genel bir bilgi vermektir.


Prof.Dr. Aynur LÖK, Assoc.Prof.Dr. Serpil SERDAR


1 Canlı yemleri tanıma ve tanımlayabilme.
2 Akuakültürde kullanılan canlı yemler konusunda temel bilgiye sahip olma
3 Canlı yem kültürünün temel prensiplerini anlama
4 Sucul organizmaları besleme bilgilerine sahip olma
5 Yetiştiriciliği yapılan türlere özel olarak hangi canlı yemin üretilmesi konusunda karar verebilme kabiliyetinde olma
6 Kültür sistemlerini tasarlayabilme ve açıklayabilme
7 Alternatif canlı yemler bilgisine sahip olma
8 Problemleri çözebilmek için bilgi ve teknolojiyi kullanabilme
9 Canlı yem kültürü konusunda ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip edebilme


Yok


Yok


Ders yetiştiriciliği yapılan türlerin beslenmesi için canlı yemlerin yerini ve önemini, mikroalg, rotifer, ve artemianın küçük hacimden büyük hacme kadar olan kültür tekniklerini, besin ortamlarını, yoğunluk ölçümlerini, kültüre başlama tekniklerini, kültür sistemlerini, zenginleştirme tekniklerini, ve muhafaza teknolojisini kapsamaktadır. Ayrıca alternatif canlı yem kaynakları ve üretim sistemleri de anlatılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Canlı yemlerin tanıma ve kullanılan terminolojiyi açıklama
2 Tarihçe, canlı yemler kullanımın önemi
3 Mikroalg türlerinin genel özellikleri, kültür yapılan türler, hayat döngüleri
4 Yetiştirme sistemi ve prosedürü
5 Kültür tipleri, büyüme dinamiği, kültür gereksinimleri
6 Zooplanktonun genel özellikleri, kültürü yapılan türler
7 Rotifera kültür sistemleri ve prosedürü
8 Ara sınav
9 Kültür tipleri, kültür gereksinimleri, zenginleştirme, kistlerin muhafazası
10 Artemia kültür sistemleri ve üretim prosedürü
11 Kültür gereksinimleri, zenginleştirme, ekim ve yumurtaların saklanması
12 Su piresi kültür sistem ve prosedürleri
13 Kültür sistemleri, su gereksinimleri, gübreleme ve hasat
14 Alternatif canlı yemlerin özellikleri ve önemli türler
15 Alternatif canlı yemlerin elde edilmesi, akuakültüre adaptasyonu ve sucul organizmaların beslenmesinde kullanımı
16 Final sınavı

Daintith, M., 1992. Live feeds for marine aquaculture: session 3 C (of the) Multi‐Skilling in Aquaculture: a hands –On Training Workshop. National Key Centre for Teaching & Research in Aquaculture, University of Tasmania at Launceston, 32 s. Daintith, M., 1993. Live feeds for marine aquaculture: a training guide. Workshop series. 66s. Daintith, M., 1996. Rotifers and Artemia form arine aquaculture: a training guide. National Key Centre for Teaching & Research in Aquaculture, University of Tasmania at Launceston, 62 s. Lee, Cheng‐Sheng, O'Bryen, P. J., Marcus, N. H., 2003. Copepods in Aquaculture. Blackwell Publishing, 225 s. O’Meley, C., Daintith, M., 1993. Algal cultures form arine hatcheries. National Key Centre for Teaching & Research in Aquaculture, University of Tasmania at Launceston, 70 s. Støttrup, J. G., McEvoy, L.A., 2007. Live Feeds in Marine Aquaculture. Blackwell Science.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 1 14
Proje Hazırlama 1 8 8
Proje Sunma 1 2 2
Bireysel Çalışma 4 2 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Ev Ödevi 2 8 16
Toplam İş Yükü (saat) 96

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 3 4
ÖÇ 2 5 3 4
ÖÇ 3 4 4 4
ÖÇ 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 5 4 4 4
ÖÇ 6 4 4 4 3 4
ÖÇ 7 4 4
ÖÇ 8 4 4
ÖÇ 9 4 2 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek