GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001003192014 AĞ KAFES TEKNOLOJİSİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı ağ kafes teknolojileri ve mekanizasyonu konusunda bilgi vermektir. Dersin ilk bölümünde kafes sistemlerinin planlanması, ikinci bölümünde i,se mekanizasyonu ve teknolojileri açıklanacaktır. Ayrıca farklı bölge ve alanlardaki ağ kafes işletmeleri uygulamalı olarak incelenecektir.


Prof.Dr. Osman Ozden, Assist.Prof.Dr. Şükrü Yıldırım


1 Ağ kafeslerde balık yetiştiriciliğinin tarihsel gelişmi
2 Ağ kafeslerde yetiştiriciliği yapılan balık türleri
3 Ağ kafes sistemleri
4 Yapılan periodik operasyonlar ve ekipmanları ( tekneler, yem silosu, yem atma makinası vb.)


Yok


[Yok]


Akuakültürdeki yeri ve önemi, Ağ kafes kültürünün tarihçesi ve ilk uygulamalar, Ağ kafes elemanları, Ağ materyali özellikleri, çeşitleri, seçimi ve donanımı, Platform materyali özellikleri, çeşitleri, seçimi ve montajı, Bağlantı elemanlarının özellikleri, çeşitleri, seçimi ve kullanımı, boylama ve hasat teknolojileri.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ağ kafeslerde balık yetiştiriciliğinin tarihsel gelişmi Ders konusuyla ilgili literatür taranması
2 Ağ kafeslerde yetiştiriciliği yapılan balık türleri Ağ kafes yerleşim planın kafes bileşenleriyle ( çapa, zincir, halat, kollektör, şamandıra, kafes ve ağ) birlikte yapılması
3 Ağ kafes sistemleri Yıllık üretim kapasitesine göre kafes konfigürasyonlarının tasarlanması
4 Yapılan periodik operasyonlar ve ekipmanları ( tekneler, yem silosu, yem atma makinası vb.) Belirlenen yıllık kapasiteye uygun yardımcı makina, ekipman seçimi
5 Ağ kafes sistemlerine yavru balık nakli Yavru balıkları sayma yöntemleri ve güvenilirliğinin test edilmesi
6 Ağ kafeslerde balıkların yavrudan itibaren pazar boyuna gelene kadar yemlenmesi Hava üflemeli ve su püskürtmeli yemleme sistemlerinin ağ kafes sistemine entegrasyonu
7 Ara sınav
8 Ağ kafes sistemlerinde ağ değiştirme operasyonları ve mooring sistemin kontrolü Maket kafesler üzerinde ağ değiştirme operasyonları
9 Kafes ve ağların dalgıçlar tarafından kontrolü ve su altında tamir operasyonu Kafes ağlarının plastik kelepçe veya parça yama ile( mekik kullanılarak) tamir edilmesi uygulaması
10 Balıklara yapılan aşı ve banyo uygulamaları Balık üzerinde enjeksiyon işleminin gösterilmesi ve kepçe kullanılarak banyo uygulaması
11 Ağ kafeslerdeki balıkların boylanması Balıkların boy gruplarına ayrılmasıyla ilgili video çekimlerinin izletilmesi
12 Ağ kafeslerdeki ölü balıkların toplanması Ölü balıların toplanması ve ortamdan uzaklaştırılmasıyla ilgili videoların izletilmesi
13 Ağ kafeslerdeki balıkların hasat operasyonu Hasat operasyonuyla ilgili su altı ve su üstü operasyonların izletilmesi
14 Örnek bir ağ kafes işletmesine teknik gezi Ağ kafes sistemlerindeki operasyonların geliştirilmesiyle ilgili beyin fırtınası ve soru-yanıt
15 Sektörde çalışan konu ile ilgili tecrübesi olan bir su ürünleri mühendisi ile söyleşi Ağ kafes sistemlerinde karşılaşılan sorunlar ve çözümleriyle ilgili beyin fıtınası ve soru-yanıt
16 Final sınavı

Beveridge, M.C.M.., 1987. Cage Aquaculture. Fishing News Boks Ltd., 1. Long Garden Walk Farnham, Surrey, England, p 355. Beveridge, M.C.M.., 1988. Pisciculture en cage et enclos. FAO technique sur les peches (No: 255), Rome, p.126. Huguenin, J.E. and Ansuin, F.J., 1978. A review of the technology and economics of marine fish cage system. Aquaculture, Vol:15 pp. 151-170.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Rapor Hazırlama 3 4 12
Makale Kritik Etme 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 83

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 3 4 3 4
ÖÇ 2 4 4 4 3 4
ÖÇ 3 4 3 3 4 4
ÖÇ 4 3 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek