GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001003222014 YEM TESİSLERİ PLANLAMA VE YÖNETİMİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; bir yem yapım tesisini veya fabrikasını kurabilecek ve yönetimini planlayabilecek temel bilgileri almasını sağlamaktır.


Prof.Dr. Aysun Kop, Prof.Dr. Ali Yıldırım Korkut


1 Karma yem yapım aşamalarını ve fabrika süreçlerini detaylı öğrenebilme
2 Yem fabrikası kurmak için fizibilite çalışması yapabilme
3 Yem fabrikasında üretim süreçlerini öğrenebilme
4 Yem fabrikasında hizmet ve bakım süreçlerini öğrenebilme
5 Yem fabrikasında kalite kontrol noktalarını bilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Fabrika Fizibilitesi ve İnşası , Fabrikasyon Süreçleri, Kalite Kontrol, Hizmet ve Bakım,Fabrika Yönetimi


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş, Karma yem endüstrisinin tarihçesi, Ülkemizin yem sektörünün durumu, balık yemi üreten fabrikaların tanıtımı ve balık yemi üretim miktarları ait bilgilerin verilmesi Çeşitli yem fabrikalarının incelenmesi
2 Fabrika Fizibilitesi ve İnşası: Yem fabrikalarının planlanması ve yapımı. Örnek proje
3 Fabrika Fizibilitesi ve İnşası; kapasite hesaplanması, yer seçimi, yapımda kullanılan malzemeler Örnek proje üzerinde çalışma
4 Fabrikasyon Süreçleri: Hammadde alım ünitesi, taşıma ekipmanları, depolama, öğütme, karıştırma işlemleri ve kullanılan cihazlar Örnek proje üzerinde çalışma
5 Fabrikasyon Süreçleri: peletleme, soğutma, kurutma, yağlama, ambalajlama, yükleme işlemlerinin planlanması, kullanılan malzeme – ekipmanlar Örnek proje üzerinde çalışma
6 Fabrikasyon Süreçlerinde yardımcı ekipman ve malzemeler Örnek proje üzerinde çalışma
7 Hizmet ve Bakım: Bakım programları, buhar merkezi, basınçlı hava sistemleri, Örnek proje üzerinde çalışma
8 Ara sınav
9 Hizmet ve Bakım: elektrik sistemleri, elevatör sistemleri donanım ve uygulaması Dönem projesi
10 Kalite Kontrol: Yem hammaddelerinden örnek alma, mikroskobi ve laboratuar deneyleri, Dönem projesi
11 Kalite Kontrol: katkı madde kontrolleri, ürün yükümlülüğü, fabrikanın kalite garantisi. Dönem projesi
12 Dönem projesi sunumları Dönem projesi sunumları
13 Dönem projesi sunumları Dönem projesi sunumları
14 Dönem projesi sunumları Dönem projesi sunumları
15 Dönem projesi sunumları Dönem projesi sunumları
16 Final Sınavı

Korkut,A.Y., Hoşsu,B., Fırat,A.,2004. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi II ( Laboratuvar Uygulamaları ve Yem Yapım Teknolojisi) II.Baskı. E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yayın No:54, Ders Kitabı No: 23. İzmir Mc Ellihiney, R.R., 1985. Yem Sanayi Teknolojisi III. Yem Sanayicileri Birliği Yayını, no:11. Ankara.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 7 2 14
Proje Hazırlama 1 15 15
Proje Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Ev Ödevi 3 2 6
Toplam İş Yükü (saat) 91

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 5
ÖÇ 2 5 3 3 3
ÖÇ 3 5 3 3 3
ÖÇ 4 5 3
ÖÇ 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek