GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001003242014 SULAK ALAN TURİZMİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin sulakalan tanımını öğrenmesi, sulak alanların önemini kavrayabilmesi ve son zamanlarda tüm dünyada önem arzeden turizm sektöründeki yerini kavrayabilmeleridir. Ekoturizm kavramının bu ders sayesinde fakülte öğrencilerinin bilincine yerleştirilmesini sağlamaktır.


Assoc. Prof. Dr. Seray YILDIZ, Assoc. Prof. Dr. Ayşe TAŞDEMİR


1 Sulak alanların tanımı, önemi ve kullanım stratejileri hakkında bilgi sahibi olmak.
2 Turizm ve Ekoturizm kavramlarını bilmek. Sulak alanların turizmdeki yerini kavrayabilmek.
3 Sulakalan turizmi konusunda dünyadan ve Türkiye'den uygulamalı örnekler.


Yok


Yok


Sulak alanlar ve fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, önemi, sulak alanların kullanım stratejileri, Türkiye’deki sulak alanların envanteri, turizm ve ekoturizm kavramları, sulak alanların turizmdeki yeri. Dünyadan ve Türkiye’den uygulamalı örnekler dersin içeriğini oluşturmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sulak alan tanımı
2 Sulak alanlar ve önemi
3 Sulak alanlar ve önemi
4 Sulak alanların kullanım stratejileri
5 Sulak alanların kullanım stratejileri
6 Türkiye’deki sulak alanların envanteri
7 Türkiye’deki sulak alanların envanteri
8 Ara sınav
9 Türkiye’deki sulak alanların envanteri
10 Turizm ve Ekoturizm kavramları
11 Turizm ve Ekoturizm kavramları
12 Sulak alanların turizmdeki yeri
13 Sulak alanların turizmdeki yeri
14 Dünyadan uygulamalı örnekler
15 Türkiye’den uygulamalı örnekler
16 Final Sınavı

Hill, J., Gale, T. 2009. Ecotourism and Environmental sustainability. Principles and Practise, Ulusal Sulak Alan Stratejisi 2003-2008 Sulakalan Yönetim Planlaması Rehberi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kuş Araştırmaları Derneği, Ankara 2007.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 1 14
Laboratuvar 14 2 28
Alan Gezisi 5 7 35
Bireysel Çalışma 5 1 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
Toplam İş Yükü (saat) 94

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 3 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek