GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001004152014 TÜRKİYE SULARI Seçmeli Ders Grubu 4 7 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, Türkiye ve sularının coğrafik, hidrolojik ve jeomorfolojik özellikleri ile genel su kalitesi öğrenebilmesini sağlamaktır. Ayrıca coğrafik, hidrolojik ve jeomorfolojik bilgileri değerlendirebilme yeterliliğine ulaşabilmesini ve küresel iklim değişimlerinin Türkiye sularına etkisini kavrayabilmesi için gerekli bilgiye sahip olmasını sağlamaktır.


Prof.Dr. Hasan M. SARI, Doç.Dr. Ayşe TAŞDEMİR


1 Türkiye’nin coğrafik, hidrolojik ve jeomorfolojik özelliklerini öğrenmek
2 Türkiye akarsu havzalarının ve göllerinin özelliklerini öğrenmek
3 Coğrafik, hidrolojik ve jeomorfolojik bilgilerin değerlendirilmesini öğrenmek
4 Küresel iklim değişimi kavramını anlamak ve Türkiye sularına etkisini öğrenmek


Yok


Yok


Türkiye’nin Coğrafik, hidrolojik ve jeomorfolojik özellikleri. Türkiye akarsuları ve gölleri göllerinin tanınması. Coğrafik, hidrolojik ve jeomorfolojik bilgilerin değerlendirilmesi. Küresel iklim değişimlerinin Türkiye sularına etkisi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Türkiye’nin coğrafik özellikleri
2 Türkiye’nin jeomorfolojik özellikleri
3 Türkiye’nin jeomorfolojik özellikleri
4 Türkiye akarsu drenaj alanları
5 Türkiye akarsu drenaj alanları
6 Türkiye akarsu drenaj alanları
7 Türkiye akarsu drenaj alanları
8 Ara Sınav
9 Türkiye akarsu drenaj alanları
10 Türkiye akarsu drenaj alanları
11 Türkiye gölleri
12 Türkiye gölleri
13 Coğrafik, hidrolojik ve jeomorfolojik bilgilerin değerlendirilmesi
14 Coğrafik, hidrolojik ve jeomorfolojik bilgilerin değerlendirilmesi
15 Küresel iklim değişimlerinin Türkiye sularına etkisi
16 Final Sınavı

Ders notları Saraçoğlu, H. 1990. Bitki Örtüsü, Akarsular ve Göller. Milli Eğitim Bakanlığı Yayını no. 177. Ankara. Munsuz, N., Ünver, İ., Çaycı, G., 1999. Türkiye Suları. Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi yayın No. 1305. Ankara. Atalay, İ. 1987. Türkiye Jeomorfolojine Giriş. Ege Üniv. Edebiyat Fakültesi Yayın No. 9. İzmir. Erinç, S., Ertek, A., Güneysu, C. 2000. Jeomorfoloji I. DER Yayınları İstanbul. Erinç, S., Ertek, A., Güneysu, C. 2000. Jeomorfoloji II. DER Yayınları İstanbul. Atalay, İ. 1986. Uygulamalı Hidrografya. Ege Üniv. Edebiyat Fakültesi Yayın No. 38. İzmir. Usul, N. 2008. Mühendislik Hidrolojisi. ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim A.Ş. Ankara.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 10 10
Bireysel Çalışma 5 4 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek