GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001004172014 ATIKSU ARITMA TEKNİKLERİ Seçmeli Ders Grubu 4 7 3,00

Lisans


Türkçe


Atıksuların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin tanıtılması, atıksu arıtımında kullanılan ünitelerin ve süreçlerin bilinmesi


Doç.Dr. Mehmet Aksu


1 Atıksuların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin özelliklerini tanımlayabilme
2 Atıksu artıma terminolojisine hakim olma
3 Atıksu arıtımında kullanılacak yöntemleri belirleyebilme
4 Atıksu arıtımında kullanılan fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçleri tanımlayabilme


Yok


Yok


Atıksuların fiziksel, kimyasal ve biyolojik karakteristiklerinin belirlenmesi, atıksu debileri, atıksu numune alımı, atıksu arıtma terminolojisinin benimsenmesi, atıksuda bulunan kirleticilerinin arıtılmasında kullanılacak yöntemlerinin saptanması, Arıtmada kullanılan fizksel, kimyasal ve biyolojik süreçlerin incelenmesi.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Atıksu arıtımının sebepleri, tarihçe
2 Atıksuların karakteristikleri ve kaynakları
3 Atıksuların fiziksel özellikleri
4 Atıksuların kimyasal özellikleri
5 Atıksuların biyolojik özellikleri
6 Atıksu arıtma terminolojisi
7 Ara Sınav
8 Atıksu arıtma yöntemleri
9 Fiziksel işlemler; Izgaralar, elekler
10 Kum tutucular, yüzdürme sistemleri
11 Çökeltme havuzları
12 Kimyasal süreçler; çöktürme, dezenfeksiyon
13 Biyolojik süreçler; aktif çamur
14 Damlatmalı filtreler, biyodiskler
15 Atıksu stablizasyon havuzları, çamur bertarafı
16 Final Sınavı

- Atıksuların arıtılması, Samsunlu, A. Birsen Yayınevi, 2011. - Wastewater Engineering : Treatment, Disposal, Reuse. G. Tchobanoglous,L. Burton, McGraw Hill, 2003.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 1 14
Bireysel Çalışma 4 4 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 4 2 8
Toplam İş Yükü (saat) 93

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 3 5 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3
ÖÇ 2 4 2 5 2 2 3 3 3 2 3 2 4 3
ÖÇ 3 3 2 5 3 3 3 4 4 2 3 3 4 2
ÖÇ 4 2 3 5 3 3 4 4 5 3 3 2 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek