GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001004192014 LİTERATÜR YAZIMI VE SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli Ders Grubu 4 7 3,00

Lisans


Türkçe


Lisans öğrencilerine, bilimsel araştırma sürecinde literatür tarama, değerlendirme, yazımı ve sunum teknikleri ile ilgili pratik bilgilerin aktarılması.


Prof.Dr. Gürel Türkmen, Doç. Dr. Mustafa Tolga Tolon, Doç. Dr. Selçuk YİĞİTKURT


1 Literatür kaynakları ve özelliklerini tanıyabilme
2 Literatür tarayabilme
3 Literatür yazabilme ve atıflayabilme
4 Temel sunum tekniklerini öğrenebilme
5 Sunum teknikleri ile bilgiyi özetleyebilme ve sunabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Literatür kaynakları, veri tabanları, literatür okuma, literatür yazımı ve atıflayabilme, anahtar kelimeler bulma ve kullanma, temel sunum teknikleri ve E.Ü. Fen Bilimleri Tez Yazım Kılavuzu


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Literatür kaynaklarının tanıtılması Anlatım&Sunum
2 Veri tabanları I Anlatım&Sunum
3 Veri tabanları II Anlatım&Sunum
4 Literatür okuma Anlatım&Sunum-Gösteri
5 Literatür yazımı ve atıflayabilme I Anlatım&Sunum-Gösteri
6 Literatür yazımı ve atıflayabilme II Anlatım&Sunum-Gösteri
7 Ara Sınav
8 Anahtar kelimeler bulma ve kullanma Anlatım&Sunum
9 Araştırmanın sınırlanması ve yürütülmesi Sunum&Gösteri-Tartışma
10 E.Ü. Fen Bilimleri Tez Yazım Kılavuzu I Anlatım&Sunum-Gösteri
11 E.Ü. Fen Bilimleri Tez Yazım Kılavuzu II Anlatım&Sunum-Gösteri
12 Sunum teknikleri I Anlatım&Sunum-Gösteri
13 Sunum teknikleri II Anlatım&Sunum-Gösteri
14 Yazılı ve sözlü sunumda dikkat edilecek konular Anlatım&Sunum-Gösteri
15 Dönem ödevi sunumları Sunum&Tartışma
16 Final Sınavı

1. Arıkan, R.2000. Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Gazi Kitabevi, Ankara. 2. Cebeci, S.2015. Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri, Alfa Yayınları, İstanbul. 3. Kökdemir, D., Demirutku, K., Çırakoğlu, O.C., Işın, G., Muratoğlu, B., Sayın, P., Yeniçreri, Z. 2004. Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı. Başkent Üniversitesi. Ankara, 40s. 4. Akbaş, E. 2013. İnternet ve Bilgiye Erişim Yolları. (maycalistayları,comu.edu.tr/maycalistayları/index.php/…/75)(Erişim tarihi: 10 Ağustos 2016) 5. Solmaz, B. Etkili Sunum ve Hitabet. (www.konyateknokent.com.tr/d/f/pdf) (erişim tarihi: 12 Ağustos 2016) 6. TUBİTAK, 2016. Etkili Sunum İçin El Kitabı. Ankara, 32s. 7. E.Ü. Fen Bilimleri Tez Yazım KılavuzuYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Proje Hazırlama 1 10 10
Proje Sunma 1 1 1
Makale Kritik Etme 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 89

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek