GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001004202014 DENİZ BİYOLOJİSİ Seçmeli Ders Grubu 4 8 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin denizel ekosistemi tanımalarını, değişik ekolojik faktörlerin canlılar üzerine etkisini kavramalarını ve denizlerin farklı bölümlerinde yaşayan canlı gruplarının özelliklerini açıklayabilmelerini sağlamaktır.


Prof. Dr. Alper DOĞAN


1 Denizel ekosistemin genel özellikleri hakkında yorum yapabilme
2 Denizel ortamın ekolojik bölümlerini açıklayabilme
3 Denizel canlıların ekolojik sınıflandırmasını yapabilme ve yorumlayabilme
4 Ekolojik faktörlerin canlılar üzerine etkilerini açıklayabilme
5 Biyotik faktörlerin canlılar üzerine etkisini yorumlayabilme
6 Denizel ekosistemde üretim, enerji akımı ve madde döngüsü konularını açıklayabilme
7 Denizlerin farklı ekolojik bölümlerinde yaşayan canlıları tanıyabilme
8 Deniz araştırmalarında kullanılan aletler konusunda bilgi sahibi olma ve yorum yapabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Denizel ekosistemin genel özellikleri; denizlerin ekolojik bakımdan sınıflandırılması; canlıların ekolojik yönden sınıflandırılması; canlılar üzerine etki eden biyotik ve abiyotik faktörler; denizel ortamda madde döngüsü ve enerji akışı; denizel ortamın araştırılmasında kullanılan aletlerin genel özellikleri ve çalışma yöntemleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Deniz biyolojisindeki araştırmaların tarihsel gelişimi. Örnekleme aletleri ve çalışma yöntemleri
2 Denizel ekosistemin özellikleri ve karasal ortamdan farkları. İlk canlının oluşumu
3 Denizel Biyotanın çeşitliliği
4 Denizel ortamın ekolojik bölümleri
5 Pelajik canlılar ve özellikleri
6 Bentik canlılar ve özellikleri
7 Ekolojik faktörlerin canlılar üzerine etkileri: Işık ve sıcaklık
8 ARA SINAV
9 Ekolojik faktörlerin canlılar üzerine etkileri: Tuzluluk ve basınç
10 Ekolojik faktörlerin canlılar üzerine etkileri: Yoğunluk, viskozite ve su hareketleri
11 Ekolojik faktörlerin canlılar üzerine etkileri: Oksijen, Karbondioksit, Hidrojensülfür ve pH
12 Ekolojik faktörlerin canlılar üzerine etkileri: Besleyici elementler, turbidite, substratum
13 Ekolojik faktörlerin canlılar üzerine etkileri: Biyotik faktörler
14 Denizel ortamda üretim: birincil ve ikincil üretim
15 Enerji ve madde döngüsü
16 FİNAL SINAVI

-Geldiay, R. ve Kocataş, A., Deniz Biyolojisine Giriş. Ege Üniversitesi Kitaplar Serisi No. 31, 562 s. -Castro, P. and Huber, M. E., Marine Biology. McGraw Hill Higher Education, 460 pp. -Nybakken J. W. 1993. Marine Biology: an Ecological Approach, Harper Collins, New York.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 6 4 24
Toplam İş Yükü (saat) 89

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 4 3 3 4
ÖÇ 2 5 4
ÖÇ 3 5 4
ÖÇ 4 5 5 5 3 4
ÖÇ 5 5 5 5 3 4
ÖÇ 6 5 5 5 3 4
ÖÇ 7 5 4
ÖÇ 8 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek