GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001004222014 ALGAL BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli Ders Grubu 4 8 3,00

Lisans


Türkçe


Mikroalglerin büyüme koşullarını, büyüme ölçümlerini, büyüme dinamiklerini ve büyümeyi sınırlayan faktörleri, büyüme modları ve kültür sistemleri, ticari kültürler ve alglerden çıkarılan ürünleri öğretmek.


Prof.Dr. Şevket Gökpınar


1 Alg kültürünün temel ilkelerini anlamak
2 Mikroalglerin besinsel ve ortamsal ihtiyaçlarının anlamak
3 Laboratuvar ve dışarıdaki büyük ölçekli kültür farklarını anlamak
4 Türe uygun bir kültür ortamı hazırlama ve bir kültür sistemi kurmak
5 Büyük ölçekli fototrofik kültür sistemlerinin yönetimini anlamak
6 Dışarıdaki geniş ölçekli fototrofik kültürde büyümeyi sınırlayan faktörleri anlamak ve ürünü optimize etmek


Yok


Yok


Mikroalgler (Fitoplankton), Cyanophyta, Prochlorophyta, Chlorophyta ve diğerleri,Mikroalglerde beslenme modları, Besin maddeleri, Kültür ortamları, Kültür Sistemleri, Algal büyüme, Algal büyümenin ölçümü, algal fotobiyoreaktörler ve yönetimi. Ticari deniz yosunları ve yosun çiftlikleri


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Mikroalglerde kültür prensipleri
2 Mikroalglerin besinsel ve ortamsal gereksinimleri
3 Kültür ortamı hazırlama ve kültür sistemi kurma
4 Kültürlerde algal büyümenin anlatılması
5 Algal büyüme dinamiklerinin anlatılması
6 Fototrofik kültür sistemlerinin anlatılması
7 Ara sınav
8 Rehberli problem çözümü
9 Fototrofik alg kültürlerinde ışık, sıcaklık ve besin ortamının önemi
10 Ödev problemlerinin tartışılması ve Quiz sınavı
11 Rehberli problem çözümü
12 Kapalı ve açık sistemlerin anlatılması, bu sistemlerede üretimin verimliliğinin hesaplanması ve karşılaştırılması
13 Açık havuzlarda Spirulina kültürleri ve verimliliğin hesaplanması
14 Rehberli problem çözümü ve Ödev problemlerinin tartışılması
15 Dönem projesi sunumları
16 Final Sınavı

1-Richmond, A. (1986) Outdoor mass cultures of microalgae. In: Handbook of Microalgal Mass cultures (ed. A.Richmond), pp. 285–329. Boca Raton, FL: CRC Press. 2-Richmond, A. (1988b) Physiological principles and modes of cultivation in mass production of photoautotrophic microalgae. In: Chemicals from Microalgae (ed.Z.Cohen), pp. 353–86. Taylor & Francis, London. 3-Richmond A, 2004. Biological Principles of Mass Cultivation, In: Handbook of Microalgal Culture (ed.Richmond, A.), 3-19pp., Blackwell Publishing


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 1 14
Rehberli Problem Çözümü 8 1 8
Proje Hazırlama 1 5 5
Bireysel Çalışma 5 2 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 92

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 3 3 4 5 4 4 5 5 5 3 4 5
ÖÇ 2 5 3 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4
ÖÇ 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3
ÖÇ 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 3
ÖÇ 5 2 3 2 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3
ÖÇ 6 4 4 2 3 4 5 4 5 5 4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek