GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001004242014 ÖLÇME BİLGİSİ Seçmeli Ders Grubu 4 8 3,00

Lisans


Türkçe


Su Ürünleri yetiştiriciliği kapsamında saha uygulamalarında gerekli teknik bilgilerin, geodezi biliminin basit geodezi, harita ve yeryüzündeki yatay mesafe ve yüksekliklerin tanımlanması konularını esas alan temel derslerinden birisidir. Dersin kapsamında su ürünleri öğrencilerinin yararlanacağı ölçme kavramı, birimler ve değerlendirme konuları öğrencilere aktarılacaktır.


Prof. Dr. Osman ÖZDEN, Prof. Dr. Cüneyt SUZER


1 Ölçme bilgisi temel prensipleri ile sucul ortam arasında ilişki kurabilme
2 Projelendirme aşamasında temel fizik kanunlarını uygulayabilme
3 Su ürünleri yetiştiriciliği uygulamaları ile ölçme bilgisi konuları arasındaki ilişkiyikurabilme ve kavrayabilme
4 Diğer denizcilik alanlarında faaliyet gösteren teknikerlerle anlaşabilme
5 Deniz ve iç sularda hız ve debi ölçümü, pompaj tesisi kurumu ve projelendirmesi gibi teknik konuları uygulayabilme
6 Karşılaştığı problemlerde ölçme bilgisini kullanarak çözümleyebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ölçme Bilgisinin Konusu ve Tarihçesi, Terimleri , Ölçü Birimleri, Zaman birimi, Harita İnceleme ve Değerlendirme, Yeryüzü şekilleri, Basit Ölçme Aletleri, Doğruların Belirtilmesi, Dik İnme-Çıkma ve Uzunluk ölçümleri, hatalar, Ölçekler ve Kullanım Alanları, Alan hesaplama yöntemleri, Planimetre çeşitleri, Yükseklik Ölçme Yöntemleri, Alet ve ekipmanlar , Nokta, Profil ve Yüzey Nivelmanı, Tesviye Eğrileri ve planları, Modern Ölçme Alet ve Ekipmanları, Uzaktan Algılamadan Yararlanma, Su debisi hesaplama yöntemleri, Hidrolik prensipleri.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ölçme Bilgisinin Konusu ve Tarihçesi Ölçme Bilgisi tanımı
2 Ölçme bilgisinde kavram ve terimler Kavramlar ve terimler
3 Ölçü Birimleri; Uzunluk birimleri, Alan birimleri, Hacim birimleri, Açı birimleri, Zaman birimi Birim hesaplamaları ve dönüşümleri
4 Yeryüzü şekilleri, Harita nedir, İnceleme ve Değerlendirme Harita okuma
5 Basit Ölçme Aletleri, Doğruların Belirtilmesi Arazide ölçüm
6 Ara sınav Değerlendirme
7 Dik İnme-Çıkma ve Uzunluk ölçümleri Arazide ölçüm
8 Hatalar, Ölçekler ve Kullanım Alanları Arazide ölçüm ve birimlerin kullanımı
9 Alan hesaplama yöntemleri, Planimetre çeşitleri, Ölçme planlama Arazide ölçüm ve birimlerin kullanımı
10 Yükseklik Ölçme Yöntemleri, Alet ve ekipmanlar , Nokta, Profil ve Yüzey Nivelmanı, Arazide nivo ve mira ile ölçüm
11 Modern Ölçme Alet ve Ekipmanları, Uzaktan Algılamadan Yararlanma Arazide nivo ve mira ile ölçüm
12 Su debisi hesaplama yöntemleri, Hidrolik prensipleri. Debimetre uygulaması
13 Yatay Konum Arazide GPS ile ölçüm
14 Düşey Konum Arazide GPS ile ölçüm
15 Dönem projesi sunumları Dönem projesi sunumları
16 Final Sınavı Değerlendirme

Yardımcı Kitaplar: Balcı A., Avcı M. 1998. Ölçme Bilgisi – 1 , Ege Üniversitesi Ziraat Fak. Yayınları, No: 532, İzmir. Uz, E., Akdeniz, C., “Açık Kanallarda ve Kapalı Borularda Debi (Verdi) Ölçme Yöntemleri”, E.Ü. Su Ürünleri Fak., (1986)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Rehberli Problem Çözümü 10 1 10
Proje Hazırlama 1 5 5
Bireysel Çalışma 5 2 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 94

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 5 4 4 4 3
ÖÇ 2 5 5 4 5 3 3
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 3 4 4 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek