GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001004282014 VARDİYA STANDARTLARI Seçmeli Ders Grubu 4 8 3,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilere vardiya tutma esasları, SOLAS Sözleşmesi Bölüm 5 ve denizde çatışmayı önleme tüzüğü konularında gerekli ve yeterli bilgiyi vermek.


Prof. Dr. Celalettin AYDIN, Doç. Dr. İlker AYDIN, Doç. Dr. Hakan KAYKAÇ


1 Denizde canlı kalma SOLAS sözleşmesini anlama
2 SOLAS sözleşmesi bölüm 5i öğrenmek
3 Denizde çatışmayı önleme tüzüğü bilgisi
4 Denizde çatışmayı önleme manevraları
5 Denizde vardiya tutmaya hazırlık

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Güvenli Vardiya Tutulması: Köprü üstü organizasyonu, Zabitlerin sorumlulukları ve görev dağılımı, Göreve uygunluk, Güverte vardiyası, Liman vardiyası, Demir vardiyası, Lumbarağzı vardiyası, Seyir vardiyası, Seyir planlama, hazırlanma dokümanları, Kısıtlı şartlarda seyir, Kıyı ve dar sularda seyir, Limana giriş hazırlığı, Emniyetli bir seyir vardiyası sürdürmek için seyir cihazlarından alınan bilgilerin kullanımı, Görmeden kılavuz seyri teknikleri bilgisi, Raporlamanın “Gemi Raporlama Sistemleri Genel Prensipleri” ve VTS yöntemleri uyarınca kullanılması.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Emniyetli Vardiya Tutulması
2 Emniyetli Vardiya Tutulması (devam), Gemi Raporlama Sistemleri
3 Köprüüstü Kaynak Yönetimi
4 Köprüüstü Kaynak Yönetimi
5 SOLAS Bölüm 5
6 SOLAS Bölüm 5 Uygulama
7 Ara Sınav
8 COLREG Kural 1- 8 Uygulama
9 COLREG Kural 9- 15
10 COLREG Kural 16- 19
11 COLREG Kural 20- 31 ve CBT çalışmaları
12 COLREG Kural 33- 38 and CBT çalışmaları
13 COLREG Kural Annex and CBT çalışmaları
14 COLREG Kural Annex and CBT çalışmaları
15 COLREG Kural Annex and CBT çalışmaları Uygulama
16 Final Sınavı

Safety of Life at Sea (SOLAS), International Collision Regulation (COLREG), Computer Based Training MaterialsYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 1 8 8
Laboratuvar 14 1 14
Bireysel Çalışma 2 4 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Ev Ödevi 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3 2 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek