GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001024142014 ALTERNATİF DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli Ders Grubu 4 8 3,00

Lisans


Türkçe


Kültürü yapılan potansiyel deniz balıkları türlerinin üretim özelliklerinin öğretilmesini sağlamaktır.


Prof.Dr. Kürşat FIRAT, Prof.Dr. Şahin SAKA


1 Yetiştiriciliğe uygun potansiyel deniz balığı türlerini açıklayabilme
2 Potansiyel deniz balığı türlerine ait yetiştirme teknikleri açıklayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ders kapsamında sinarit, mercan, minakop, orkinos, sarıağız, kalkan ve lahos gibi bazı deniz balıkları türlerin in biyolojik özellikleri ve üretim teknikleri açıklanacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sinarit yetiştiriciliği Örneklerinin incelenmesi, konuya ait video ve slayt gösterimi
2 Mercan türleri yetiştiriciliği I (Fangri) Örneklerinin incelenmesi, konuya ait video ve slayt gösterimi
3 Mercan türleri yetiştiriciliği II (Kırmızı Bantlı Mercan, Kırma Mercan, Trança) Örneklerin incelenmesi (sağlanabildiği taktirde), konuya ait video ve slayt gösterimi
4 Sivriburun karagöz ve sargos yetiştiriciliği Örneklerinin incelenmesi, konuya ait video ve slayt gösterimi
5 Sarıağız yetiştiriciliği Örneklerinin incelenmesi, konuya ait video ve slayt gösterimi
6 İşkine-Minakop yetiştiriciliği Örneklerinin incelenmesi, konuya ait video ve slayt gösterimi
7 Lahos-orfoz yetiştiriciliği Örneklerinin incelenmesi (sağlanabildiği taktirde), konuya ait video ve slayt gösterimi
8 Ara Sınav Değerlendirme
9 Orkinos yetiştiriciliği I Örneklerinin incelenmesi (sağlanabildiği taktirde), konuya ait video ve slayt gösterimi I
10 Orkinos yetiştiriciliği II Konuya ait video ve slayt gösterimi II
11 Yassı balık yetiştiriciliği I (Kalkan) Örneklerinin incelenmesi (sağlanabildiği taktirde), konuya ait video ve slayt gösterimi I
12 Yassı balık yetiştiriciliği II (Dil, Pisi) Örneklerinin incelenmesi (sağlanabildiği taktirde), konuya ait video ve slayt gösterimi I
13 Diğer alternatif türlerin (Sarıkuyruk, mırmır, kefal vb) yetiştiriciliği Örneklerinin incelenmesi (sağlanabildiği taktirde), konuya ait video ve slayt gösterimi I
14 Denizde alabalık yetiştiriciliği Konuya ait video ve slayt gösterimi
15 Üretime alınması düşünülen diğer potansiyel türler Konuya ait video ve slayt gösterimi
16 Final Sınavı Değerlendirme

- Özden, O., Büke, E., Fırat, K., Saka, Ş. (2005). Fangri Balığı (Pagrus pagrus) Yetiştiriciliği. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, TÜGEM, Ankara. - Beveridge, M.C.M. 1987. Cage Aquaculture. Fishing News Books Ltd. Farnham, Survey, England. - Shepherd, C. J., Bromage, N.R. 1995. Intensive Fish Farming. Blackwell Science Ltd. - Demir, N. 2006. Ihtiyoloji. Nobel Yayınevi, Ankara. - Evans, D.H. 1998. The Physiology of Fishes.CRC Press LLC Marine Science Series, Boca Raton, Florida - Candan, A., Karataş, S., Küçüktaş, H., Okumuş, İ. 2007. Marine Aquaculture in Turkey. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı. Beykoz, Istanbul. - Block, B. A., Stevens, E.D. 2001. Tuna: Physiology, Ecology and Evolution. Academic Press. U.K. - Ottolenghi, F., Silvestri, C. Giordano, P., Lovatelli, A. and New, M.B. 2004. Capture Based Aquaculture. FAO, Rome, 2004.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 90
Quiz 1 10
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Alan Gezisi 1 8 8
Bireysel Çalışma 1 4 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Ev Ödevi 1 6 6
Toplam İş Yükü (saat) 93

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 4 2 4 4 5 2
ÖÇ 2 3 4 4 5 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek