GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001001292015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Ders 1 1 1,00

Lisans


Türkçe


Bu ders kapsamında çalışanların iş güvenliğinin saptanması ve sağlıklarının korunması için, iş güvenliği kanunu, mevzuatı ve iş kurulları hakkında bilgi sahibi olunması ve iş yerindeki risk faktörlerine karşı korunmaya yönelik çalışmalar hedeflenmiştir.


Doç. Dr. Fatih PERÇİN


1 İş sağlığı ve güvenliği kavramının ortaya konması
2 İş Hukuku kanunu, mevzuatı ve İSG kurulları ile ilgili hükümleri kavrayabilme
3 Tehlike ve risk faktörleri ile acil durum planlarını tanımlayabilme
4 İş kazaları ve meslek hastalıklarını tanımlayabilme ve raporlayabilme
5 İş sağlığı ve güvenliğinde korunma yöntemleri ve kontrolleri kavrayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ders içeriği olarak iş sağlığı ve güvenliği kavramı, iş hukuku, mevzuatı, iş kurulları, risk etmenleri, yangın ve acil durum planları, iş kazaları, ilk yardım, meslek hastalıkları ve kontrolleri, ergonomi ve kişisel koruyucular (KKD) incelenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kavramı, Kuralları, İSG’ye genel bakış, Güvenlik kültürü, Türkiye ve dünyada İSG.
2 Temel Hukuk, İş Hukuku, Kanunlarla İSG, Ulusal-Uluslararası kuruluşlar
3 İSG Mevzuatı, İSG Kurulları, İSG Yönetim Sistemleri
4 Çalışma ortamı gözetimi ve İş Hijyeni
5 Fiziksel Risk Etmenleri
6 Kimyasal Risk Etmenleri
7 Biyolojik Risk Etmenleri
8 Ara sınav
9 Ergonomi ve Psikolojik Risk Etmenleri
10 Yangın
11 Acil Durum Planları ve İSG’de Korunma Politikaları
12 Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) ve Sağlık Güvenlik İşaretleri
13 İş Kazaları
14 Sağlığın gözetimi ve meslek hastalıkları
15 İlk Yardım Teknikleri ve İSG Kontrolleri
16 Final sınavı

Friend M. A. ,Kohn J. P., 2010, ‘Fundamentals of Occupational Safety and Health’, Government Institute, Plymouth. İş Sağlığı, Meslek Hastalıkları ve Sağlığın Gözetimi Ders Notları, 2013. Tek İlke Dersaneleri İzmir Şb. İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı. 2004. Yiğit, A., Alfa Yayınları. Meslek Hastalıkları Rehberi, 2011. Berk, M., Önal, B., Güven, R., İşçi Sağlığı Güvenliği Gen. Md., İSGGM, ÇSGB, Ankara, 528p. Meslek Hastalıkları ve İş ile İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi, 2001. Berk, M., Ünal, B., Ergün, A.R., Vidinli, N., Kaplan, E., İşçi Sağlığı Güvenliği Gen. Md., İSGGM, ÇSGB, Ankara. 528p. Meslek Hastalıkları ve Sağlığın Gözetimi, 2012. Resmi Gazete. Sayı 48 p. Mesleki Gelişim İş güvenliği ve İşçi sağlığı, 2014, T.C. Milli Eğt.Bak. Yay. Ankara, 74 s. Percin, F., Akyol, O., Saygi, H., Davas, A., 2012. Occupational health of in Turkish Aegean Small-scale Fishermen, 2012. Oxford Journals of Occupational Medicine, OM.11.OP.011. Prince Edward Island Aquaculture Occupational Health and Safety Codes of Practice, 2008. Publish by the Workers Compensation Board of P. Edward Island. PEI Atlantic Shrimp Corp. Inc. 72 p.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 1 14
Proje Hazırlama 1 4 4
Proje Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 1 4 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Okuma 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 37

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 4 4 4
ÖÇ 2 5 5 5 4 4 4
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 3
ÖÇ 4 5 4 4 5 5 4
ÖÇ 5 4 5 3 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek