GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001001342015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Ders 1 2 1,00

Lisans


Türkçe


Bu ders kapsamında Su Ürünleri sanayi ile araştırma ve geliştirme alanlarında çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında teknik ilkelerin tanımlanması ve çalışma ortamına dair düzenlemeler hedeflenmiştir.


Assoc.Prof.Dr. Fatih PERÇİN


1 Su Ürünleri faaliyet alanlarında riskler, kaza ve meslek hastalıkları
2 Su Ürünlerinde risk yönetimi ve değerlendirilmesi
3 Ağır ve tehlikeli işlerde iş sağlığı ve güvenliği
4 Çalışma hayatında riskler
5 Çalışma hayatında etik, eğitim ve iletişim
6 Kimya mühendisleri olarak güvenlik konusunda sorumluluk taşıyacakları konularda çözümler getirecek bilgileri öğrenerek, analiz yöntemleri: Risk analizi, HAZOP, HAZAN, hata ağacı analizi ve uygulamaları hakkında bilgi elde edeceklerdir.
7 Çalışacakları işyerlerinde karşılaşabilecekleri yangın çeşitleri, gaz ve toz patlamaları, kaynayan sıvıların genleşen buharlarının patlaması (BLEVE) hakkında bilgilendirileceklerdir.


Yok


Yok


Su Ürünleri çalışma alanlarında riskler ve korunma yolları, risk yönetimi ve değerlendirilmesi, iş güvenliğinde teknik konular, ağır ve tehlikeli işler, vardiyalı çalışma şartları, çalışma hayatında etik ve eğitim konuları incelenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Su Ürünleri faaliyet alanları (Açık alanlar, kapalı alanlar ve su altı)
2 Su Ürünleri çalışma ve araştırma alanlarında tehlike ve risk kavramı
3 Su Ürünlerinde iş kazaları, meslek hastalıkları, kaza-sıklık kavramı
4 Risk Yönetimi ve değerlendirilmesi I (Kavram ve tanımlar)
5 Risk Yönetimi ve değerlendirilmesi II (Risk analizleri)
6 Ağır ve tehlikeli işlerde İSG ve Bina Eklentileri
7 İş yeri ekipmanları, tasarımı ve imalatında İSG
8 Ara sınav
9 Kaynak işleri ve elektrik işlerinde İSG
10 Kaldırma araçları, motorlu araçlar, ekranlı araçlarda İSG ve bakım-onarım işlerinde güvenlik
11 El aletleri ve elle kaldırma-taşıma işlerinde İSG
12 Havalandırma, iklimlendirme ve basınçlı kaplarda İSG
13 Kapalı alanlar, inşaat, maden, yüksekte ve su altında çalışma şartlarında İSG
14 Çalışma hayatında özel risk grupları ve vardiyalı çalışma prensipleri
15 Çalışma hayatında etik, yetişkin eğitimi ve iletişim
16 Final sınavı

Friend M. A. ,Kohn J. P., 2010, ‘Fundamentals of Occupational Safety and Health’, Government Institute, Plymouth. İş Sağlığı, Meslek Hastalıkları ve Sağlığın Gözetimi Ders Notları, 2013. Tek İlke Dersaneleri İzmir Şb. İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı. 2004. Yiğit, A., Alfa Yayınları. Meslek Hastalıkları Rehberi, 2011. Berk, M., Önal, B., Güven, R., İşçi Sağlığı Güvenliği Gen. Md., İSGGM, ÇSGB, Ankara, 528p. Meslek Hastalıkları ve İş ile İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi, 2001. Berk, M., Ünal, B., Ergün, A.R., Vidinli, N., Kaplan, E., İşçi Sağlığı Güvenliği Gen. Md., İSGGM, ÇSGB, Ankara. 528p. Meslek Hastalıkları ve Sağlığın Gözetimi, 2012. Resmi Gazete. Sayı 48 p. Mesleki Gelişim İş güvenliği ve İşçi sağlığı, 2014, T.C. Milli Eğt.Bak. Yay. Ankara, 74 s. Percin, F., Akyol, O., Saygi, H., Davas, A., 2012. Occupational health of in Turkish Aegean Small-scale Fishermen, 2012. Oxford Journals of Occupational Medicine, OM.11.OP.011. Prince Edward Island Aquaculture Occupational Health and Safety Codes of Practice, 2008. Publish by the Workers Compensation Board of P. Edward Island. PEI Atlantic Shrimp Corp. Inc. 72 p.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 1 14
Proje Hazırlama 1 6 6
Proje Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 1 5 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Okuma 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 40

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 4 4 4 4
ÖÇ 2 5 5 5 4 4
ÖÇ 3 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 4 4 5 3 5 4
ÖÇ 5 4 4 4 3 5 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek