GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001003232015 SUCUL OMURGALILARDA DAVRANIŞ BİYOLOJİSİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin sucul omurgalı hayvanlarda davranış özelliklerini kavramasını sağlamaktır.


Prof. Dr. Ertan TAŞKAVAK, Doç.Dr. Şule GÜRKAN


1 Davranış biyolojisi ve tarihçesi hakkında bilgi verebilme
2 Sucul omurgalı davranış biyolojisini açıklayabilme
3 Sucul omurgalı hayvanların davranış biyolojileri hakkında yorum yapabilme
4 Balıkların davranış biyolojilerini açıklayabilme
5 Sürüngenlerin davranış biyolojileri hakkında yorum yapabilme
6 Deniz memelilerin davranış biyolojileri hakkında bilgi verebilme
7 Deniz canlılarında göç davranışı hakkında yorum yapabilme
8 Deniz canlılarında av-avcı ilişkilerini açıklayabilme
9 Sunum ödevleri ile öğrencilerin türler hakkında detaylı bilgi toplama ve sunum yapma tecrübesi edinmesi

Birinci Öğretim


Yok


Yüz yüze Senkron /asenkron (gerekli durumlarda)


Davranış biyolojisinin tarihçesi, sucul omurgalı canlıların davranış biyolojisi


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Davranışın tanımı, tarihsel gelişimi, davranış metotları yok
2 Sinir ve endokrin sistem yok
3 Duyusal alıcılar yok
4 Koklamanın, yanal çizginin balık davranışında rolü yok
5 Su altındaki sesler ve balık davranışı yok
6 Biyolümünesan, zehir bezi ve pigmentasyonun balık davranışındaki rolü yok
7 ARA SINAV
8 Sürü oluşturma, beslenme yok
9 İstirahat, savunma, saldırganlık yok
10 Göç davranışı yok
11 Deniz sürüngenlerinin davranış biyolojisi yok
12 Deniz memelilerinin davranış biyolojisi yok
13 Balıklarda tür içi ve türler arası ilişkiler yok
14 Balıklarda Seksüel dimorfizm ve kur yapma mekanizması yok
15 Rapor sunumu yok
16 FİNAL SINAVI

Dethier, V. G. ve Stellar, E. 1964. Animal Behavior: its evolutionary and neurological basis. Englewood Cliffs, N. J., Prentice-Hall, 118 pages. Hossucu, B.,Sarı, H.M., Taskavak, E. 2002. Balıklarda Davranış Biyolojisi,E.Ü. Su Ürünleri Fak.Yay. No: 67, 130s.İZMİR. Pitcher, J.T.,1986. The Behaviour of Teleost Fishes, Croom Helm,London,352p Winn, H. ve Olla, B. L. 1972. Behavior of Marine Animals. Vol.1: Invertebrates. Plenum Press, New York, 244 pagesYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Rapor Hazırlama 1 15
Rapor Sunma 1 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 10 10
Rapor Sunma 1 2 2
Bireysel Çalışma 14 2 28
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
Okuma 12 2 24
Toplam İş Yükü (saat) 103

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 5
ÖÇ 3 5 5 4 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5
ÖÇ 6 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 3 5 5
ÖÇ 7 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 8 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 9 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek