GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001002102018 METEOROLOJİ Ders 2 4 3,00

Lisans


Türkçe


Meteoroloji hakkında temel bilgiler edinme, meteoroloji hakkında elde edilen bilgileri denizcilik ve su ürünleri alanında kullanma ve değerlendirebilmeyi sağlamaktır.


Prof. Dr. Murat KAYA; Prof. Dr. Tuncay KINACIGİL


1 Meteoroloji hakkında temel bilgiler edinme.
2 Meteoroloji hakkında verileri bilimsel olarak değerlendirip ortaya çıkan sorunları analiz edebilme ve çözümler geliştirebilme.
3 Meteoroloji hakkında elde edilen bilgileri deniz çalışmalarında kullanabilme.
4 Meteoroloji hakkında elde edilen bilgileri farklı disiplinlerle olan çalışmalarda kullanabilme ve yorumlayabilme.
5 Meteoroloji hakkında ilgili kaynaklara ulaşabilme ve yararlanabilme.
6 Araştırmaya dönük verileri metot ve ilkeleri dikkate alarak Meteoroloji hakkında elde edilen bilgileri kullanma ve değerlendirebilme
7 Meteoroloji hakkında elde edilen bilgileri sorumluluk alarak yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
8 Meteoroloji hakkında elde edilen bilgileri su ürünleri alanında kullanabilme.


Yok


Yok


Meteorolojinin tanımı, tarihçesi, çalışma alanı, atmosfer, gazlar, küresel ısınma, atmosferin katmanları, sıcaklık, basınç, rüzgar, kasıga, bofor skalası, bulut oluşumu, bulut çeşitleri, yağış, sis, dolu ve güneşlenme. Meteoroloji istasyonunun kurulacağı yerin özellikleri ve meteorolojik yönden Türkiye sahillerinde barınma olanakları.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Meteorolojinin tanımı,tarihçesi, çalışma alanı, bölümleri ve deniz meteorolojisinin tanımı. Arazi çalışması
2 Atmosfer nedir, önemi ve atmosferin oluşumu. Atmosferin yapısı ve özellikleri. Arazi çalışması
3 Atmosferde bulunan bazı gazların önemi ve özellikleri : a) Oksijen, b) Karbondioksit, c) Azot ve d) Ozon. Arazi çalışması
4 Küresel ısınma ve Kyoto protokolü hakkında genel bilgiler. Arazi çalışması
5 Atmosferin fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre katmanları. Arazi çalışması
6 Atmosferde sıcaklık ve basınç tanımı, ölçüm metotları ve ölçüm için kullanılan cihazlar. Arazi çalışması
7 Arasınav
8 Atmosferde basıncı değiştiren faktörler ve alçak ve yüksek basınç alanlarının oluşumu. Arazi çalışması
9 Rüzgarın oluşumu, rüzgarı etkileyen faktörler ve Bofor skalası ve uygulamaları. Arazi çalışması
10 Rüzgarlar, büyük rüzgar sistemleri ve günlük rüzgar sistemleri. Kasırgalar ve çeşitleri. Arazi çalışması
11 Atmosferde su buharı, bulutlar ve oluşumu, bulutluluk miktarı, bulut yoğunluğu. Bulut çeşitleri, bulutların sınıflandırılması. Arazi çalışması
12 Şimşek ve yıldırımların oluşumları, Yağmur’ un tanımı, oluşumu ve soğuma şekillerine göre yağış tipleri. Dolu, çeşitleri ve zararları. Arazi çalışması
13 Sis ve oluşum mekanizması ve sislerin yoğunluklarına göre sınıflandırılması. Arazi çalışması
14 Atmosferde güneşlenme, güneş sabiti ve atmosfere giren güneş ışınlarının dağılımı ve güneş ışınlarını etkileyen faktörler. Arazi çalışması
15 Meteoroloji istasyonunun kurulacağı yerin özellikleri ve meteorolojik yönden Türkiye sahillerinde barınma olanakları. Arazi çalışması
16 Final Sınavı

-Anonim., 1995. Deniz Meteorolojisi El Kitabı. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 126 s. Ankara. -Bluestein, Howard B., 1992.Synoptic-Dynamic Meteorology in Midlatitudes.Vol. 1: Principles of Kinematics and Dynamics, Oxford University Press, New York. -Bluestein, Howard B., 1993. Synoptic-Dynamic Meteorology in Midlatitudes. Vol. II: Observations and Theory of Weather Systems, Oxford University Press, New York. -B.J., William., 1991. Watching the World’s Weather, Cambridge University Press, New York. -http://www.meteor.gov.tr/Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ev Ödevi 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 7 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2 3 4
ÖÇ 2 3 3
ÖÇ 3 2 2 3
ÖÇ 4 3 4
ÖÇ 5 4 2
ÖÇ 6 3 2 4
ÖÇ 7 4 4
ÖÇ 8 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek