GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001024152018 BALIK ISLAHI Ders 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Su Ürünleri eğitimi gören öğrencilere balık ıslahını, balık ıslahındaki yenilikleri, balık ıslahı ile ilgili yapılan çalışmaların ülkemiz balıkçılığına yansımasının izlenmesi, balık biyoteknolojisindeki gelişmelerin öğretilmesidir.


Doç.Dr. Bilge KARAHAN Yrd.Doç.Dr. Kutsal Gamsız Arş.Gör.Dr.Emel Özcan Gökçek


1 Islahın anlamı ve su ürünleri yetiştiriciliği için öneminin anlaşılması
2 Genotip ile fenotip arasındaki ilişki ve çevresel değişkenlerin etkisi
3 Islah yöntemleri ve duruma göre ıslah yöntemi seçimi
4 Moleküler markerların araç olarak kullanılmasının anlaşılması
5 Sağım, sperm dondurma, markalama gibi ıslah aşamalarının uygulanmasının anlaşılması

Birinci ÖğretimYok


Su Ürünleri yetiştiriciliğinde balık ıslahının önemi, populasyon genetiği ve varyasyon, ıslahta kullanılan temel istatistik kavramlar, Seleksiyon ve balık yetiştiriciliğinde kullanılan yöntemler, akrabalık yetiştiricilik, kalıtım derecesi, melezleme, ıslah programlarının dizaynı, biyoteknolojik uygulamaları içermektedir.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Islah nedir?Islahta genetik ile ilgili temel kavramlar Sözlü sunum Yok
2 Fenotipte genotip ve çevre ilişkileri Fenotip: genotip+çevre kuralı Sözlü sunum Tartışma Balık ıslahı kitabı sayfa 12-20.
3 Populasyon genetiği ve Hardy-Weinberg dengesi Hardy-Weinberg dengesinin hesaplanması, gen ve genotip frekanslarının hesaplanması Sözlü sunum Problem çözümü Yok
4 Seleksiyon nedir? Seleksiyon yöntemleri I Genetik ilerleme hesabı Sözlü sunum Problem çözümü Balık ıslahı kitabı sayfa:20-31.
5 Seleksiyon indeksi, Seleksiyon Yöntemleri II Seleksiyon indeksinin kurulması Sözlü sunum Problem çözümü Balık ıslahı kitabı sayfa:31-35.
6 Kalıtım derecesi, Korelasyon ve Regresyon Kalıtım derecesi hesaplama Sözlü sunum Problem çözümü Balık ıslahı kitabı sayfa:59-92.
7 Ara Sınav
8 Melezleme nedir? Melezleme yöntemleri nelerdir? Melez azmanlığı hesaplama Sözlü sunum, Problem çözümü Balık ıslahı kitabı sayfa: 45-58.
9 Akrabalı yetiştiricilik nedir? Akrabalı yetiştiricilik katsayısı hesaplama Sözlü sunum Problem çözümü Balık ıslahı kitabı sayfa: 93-104.
10 Islahta moleküler yöntemlere giriş Balık ıslahı ve moleküler genetik laboratuvarı ziyareti Sözlü sunum, videolu anlatım Yok
11 Islahta moleküler markerlerin kullanımı Sözlü sunum Yok
12 Transgenik teknolojiler ve su ürünlerindeki yeri Tartışma Sözlü sunum Gen transferi teknolojilerinin yaşamımızdaki kullanım alanları ile ilgili genel bir ön araştırma yapılması beklenmektedir.
13 Islahta yardımcı yöntemler (markalama, sperm dondurma, sağım) Markalama ve dondurmada kullanılan malzemelerin tanıtımı. Balık markalama uygulaması. Sözlü sunum, videolu anlatım Yok
14 Kromozom mühendisliği Videolu anlatım Sözlü sunum Yok
15 Islahta ele alınan başlıca konular Kantitatif özellik seçimi Sözlü sunum Balık ıslahı kitabı sayfa:105-111.
16 Islah programlarına genel bakış Islah programı nasıl tasarlanmalı? Tartışma Sözlü sunum Yok

Ders notları 1. Balık Islahı, Prof.Dr.Atilla Alpbaz, Ege Üniversitesi Basımevi, 1998 2. Aquaculture and fisheries, Biotechnology, Genetic approaches, R.A. Dunhan. 3. Biotechnology and Genetics in Fisheries and Aquaculture, A. Beaumont, P. Boudry, K. Hoare 4. Practical Genetics for Aquaculture, C. Greg Lutz 5. Selection and Breeding Program in Aquaculture, Trygve GjerdemYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 6 6
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 130

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 3 3
ÖÇ 2 5 4 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 3 5 4
ÖÇ 4 5 5 5 3
ÖÇ 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek