GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001024162018 BAKTERİYEL VE VİRAL BALIK HASTALIKLARI Ders 4 8 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilere bakteri ve virüs sebebiyle oluşan hastalıkları tanıyabilme, belirtilerini ve diğer bakteriyel paraziter mantari hastalıklardan ayrımının yapılması, korunma önlemlerinin neler olduğunu; ve hangi ilaçlarla tedavi edilebileceğinin öğretilmesidir.


Prof. Dr. Haşmet ÇAĞIRGAN


1 Bakteriyel ve viral hastalıklar nedeniyle meydana gelen kayıpların hangi patojenler sebebiyle olduğunu anlaşılması
2 Bakteriyel patojenlerle viral, mantari ve paraziter sebeplerle meydana gelen kayıpların biribirinden ayırt edilmesi
3 Bakteriyel ve viral balık hastalıklarından korunma ve aşılama programlarının çiftliklere aplikasyonunun nasıl yapılacağının kavrayabilme
4 Bakteriyel hastalıkların tedavisinde kullanılacak olan ilaçların çiftliklerde uygulayabilme


Yok


Yok


Kültürü yapılan balıklarda ve akvaryum balıklarında hastalıklara neden olan bakteriyel ve viral patojenlerin etiyoloji klinik ve nekropsi bulguları teşhis tedavi ve korunma yöntemleri


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bakteriyel ve viral balık hastalıkları dersinin kapsamı, bu dersi çalışma şekli ve yararlanılacak kaynaklar Bakteriyel balık hastalıklarının önemi ve viral fungal, paraziter etiyolojili balık hastalıklarının bakteriyel etiyolojili balık hastalıklarından ayırt edilmesi
2 Anaerobik bakterilerden ileri gelen hastalıklar 1. Clostridium botulinum enfeksiyonu 2. Eubacterium tarantale enfeksiyonu
3 Gram pozitif aerobik bakteri enfeksiyonları 1. basil şeklinde olanlar a- basillus cereus, B. Mycoides, B. Subtilis b- Mycobacterium spp. c-Nocardia spp
4 Bakteriyel böbrek hastalığı Etiyoloji Epizootiyoloji Klinik ve otopsi bulguları Teşhis Tedavi ve kontrol
5 Gram pozitif kok enfeksiyonları Streptococaceae enfeksiyonları a- Streptococcus enfeksiyonları (Str. iniae, Str. Milleri, Str. Parauberis, Str. agalactie b- Lactococcus garvieae enfeksiyonu c- Vagococcus salmoninarum d- Enterococcus faecalis e- Staphylococci enfeksiyonları
6 Gram negatif Basillerden ileri gelen enfeksiyonlar 1. Furunkulozis ve atipik A. Salmonicida enfeksiyonları Motil aeromonas enfeksiyonları A. hydrophila A. caviae A. sobria
7 Enterobacteriaceae enfeksiyonları Yersiniozis Edwardsiellozis
8 ARA SINAV
9 Sarı pigmentli bakteri enfeksiyonları a- Flavobacterium psychrophilum b- Flavobacterium columnaris c- Tenacibaculum marinum
10 Pseudomonas enfeksiyonları a- Ps. Anguilliseptika enfeksiyonu b- Ps. Fluorescens, Ps. Chloraphis enfeksiyonu
11 Vibriosis L. anguillarum, V. ordalii, V. alginolyicus ve diğer Vibrio enfeksiyonları (Winter ulcer disease anlatılacak)
12 Pasteurellozis
13 Mycoplasma ve Rickettsia enfeksiyonları
14 IHNV ve IPN
15 VHS ve SVC
16 FİNAL SINAVI

Austin, B. And Austin D.A. (1999) Bacterial Fish Pathogens: Disease of farmed and Wild Fish Çağırgan, H. (2007) Gökkuşağı alabalığı hastalıkları Fish Viruses and Fish Viral Diseases Ken WOLF, 1988


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 94

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 2 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 2 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 2 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek