GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001024182018 AKUAKÜLTÜR VE ÇEVRE Ders 4 8 3,00

Lisans


Türkçe


Bu derste öğrencilere, akuakültürel faaliyetlerden kaynaklanan üretim atıklarının ekosistem içinde taşınımı, dönüşümü ve depolanması yanı sıra canlılar üzerine toksik etkilerini kavratabilmektir.


Prof. Dr. Osman ÖZDEN, Prof. Dr. Şevket GÖKPINAR, Prof. Dr. Şahin SAKA


1 Yetiştiriciliği yapılan türün biyolojisi ve yetiştirme teknikleri yanısıra, akuakültürün yapıldığı ortamın biyo-ekolojik süreçleri hakkında bilgi donanımına sahip olması,
2 Çiftlik yönetiminde ve sektörün planlanmasında ekosistem farkındalığını arttırarak, doğal kaynaklarının kullanımı sırasında çevresel etkilerin minimum olmasını sağlayacak teknik ve bilgiye sahip olması,
3 Kıyı bölgesinde yapılan akuakültürün diğer kullanıcılarla, turizm, balıkçılık ve sulak alanlar gibi doğal alanlar ile bütünleşik planlamasını sağlayan CBS kullanılarak örnek çalışmalarla irdelenmesi ile deneyim kazanması,
4 Ekosistem yaklaşımlı akuakültürde önerilen gösterge, index ve taşıma kapasitesi modelleri konusunda araştırmalar tasarlaması, bulguları analiz etmesi ve uygulayabilme donanımına sahip olması,
5 Bu ders sürecinde konu ile ilgili farklı projelerinin incelenmesi ile analitik düşünme yeteneklerinin arttırılması,
6 Konuların işlenmesi sırasında çeşitli yazılı kaynaklardan yararlanırken bilimsel makale, raporların yazılımları hakkında bilgi sahibi olması.


Yok


Yok


Dünyada ve Türkiye' de hızla gelişen akuakültürün çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetimsel boyutta ele alınmasını hedeflemektedir. Ekosistem yaklaşımlı akuakültürde, yetiştiriciliği yapılan türlerin biyoloji, ekolojisi, üretim tekniği yanı sıra işletme ve sektör ölçeğinde planlanmasında doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması ile ilgili yapılmış araştırmalar ve uygulamalar ayrıntılı olarak incelenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Akuakültüre Giriş 1. Tarihçesi 2. Dünyada ve Türkiye de akuakültür Ekolojik yaklaşımlı akuakültürün tanımlanması
2 Akuakültürü Yapılan Temel Canlı Gruplarının Biyolojisi Ekolojisi Ve Üretim Teknikleri Alg, Kabuklular, Eklembacaklılar ve Üretim teknikleri
3 Akuakültürü Yapılan Temel Canlı Gruplarının Biyolojisi Ekolojisi Ve Üretim Teknikleri II Balıklar ve Üretim teknikleri
4 Akuakültür Ve Çevre İlişkisi I Su kolonuna Etkisi
5 Akuakültür Ve Çevre İlişkisi II Sediment ve bentik canlılara etkisi
6 Akuakültür Ve Çevre İlişkisi III Yabancı Türlerin Girişi. Akuakültür için doğal stoklardan avlanma.
7 Akuakültür Ve Çevre İlişkisi IV Yemlerin içeriği; atıktaki organik maddeler
8 Arasınav
9 Yer Seçimi Ve Yönetimi I Patojen transferi; ilaç ve diğer ürünler Antifouling ürünler
10 Yer Seçimi Ve Yönetimi I Taşıma kapasitesi ve modeller
11 Yer Seçimi Ve Yönetimi II Çevre etki değerlendirmesi çevresel etkilerinin izlenmesi örnekleri
12 Yer Seçimi Ve Yönetimi III Çevre izleme programı çevresel etkiler üzerine yapılan araştırmalardan örnekler
13 Bütünleşik kıyı yönetimi GIS kullanılarak yapılan örnek çalışmalar
14 Türkiye'de Akuakültürün Güncel Sorunları Ve Geleceğe İlişkin Öngörüler Sertifikalar
15 Akuakültürün Yasal Düzenlemeleri Sertifikalar
16 Dönem sonu sınavı

Ders kitabı: Yok Karakassis, I., (Editors), 2008. Aquaculture in the Ecosystem, Holmer , M., Black, K., Duarte C, M., Marba, N., Pillay, T.V.R. Aquaculture and the environment / T.V.R. Pillay.—2nd ed. p. cm. Includes bibliographical references (p. ). ISBN 1-4051-0167-9 (alk. paper) William Dewey, Jonathan P. Davis and Daniel C. Cheney, 2011, Shellfish Aquaculture and the Environment – An Industry Perspective.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Rapor Hazırlama 1 6 6
Proje Hazırlama 1 6 6
Proje Sunma 1 12 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Okuma 6 1 6
Toplam İş Yükü (saat) 92

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 4 4 4 3 4
ÖÇ 2 5 5 4 5 3 3 3
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 3 4 4 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek