GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001002582018 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli Ders Grubu 2 4 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin içinde yaşadıkları toplum sorunlarını gözlemlemelerine, topluma karşı sorumluluklarını takım çalışması içinde ve aynı zamanda bireysel inisiyatif alarak gerçekleştirebilmelerine katkıda bulunmaktır.1 İçinde yaşadıkları toplumu daha iyi tanıyabilme.
2 Gönüllü çalışmayı öğrenebilme
3 Proje oluşturmayı ve uygulamayı öğrenebilme.
4 Takım çalışması yapabilme.
5 Toplumsal duyarlılık geliştirebilme.
6 Yaptığı projeyi toplum önünde sunabilme


Yok


Yok


Toplumsal duyarlılık projeleri oluşturma, proje yazma, sivil toplum örgütlerini tanıma ve birlikte çalışma, yaratıcı projeler geliştirme.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, önemi ve kurallar
2 Örnek sosyal sorumluluk projelerinin Tanıtımı
3 Proje yazma
4 Sivil toplum kuruluşlarının tanıtımı
5 Proje taslağı sunumu
6 Proje uygulamaları
7 Proje uygulamaları
8 Süpervizyon
9 Proje uygulamaları
10 Proje uygulamaları
11 Proje uygulamaları
12 Proje uygulamaları
13 Proje uygulamaları
14 Proje sunumları ve değerlendirme
15 Proje sunumları ve değerlendirme
16 Final: Genel değerlendirme

Yok


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 12 1 12
Proje Hazırlama 6 10 60
Proje Sunma 3 1 3
Proje Tasarımı /Yönetimi 3 3 9
Toplam İş Yükü (saat) 84

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2 1 1 4
ÖÇ 2 1 2 1 5
ÖÇ 3 2 2 2 4 3
ÖÇ 4 1 2 5 3
ÖÇ 5 2 1 2 3
ÖÇ 6 2 2 1 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek