GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001001332020 KARİYER PLANLAMA Ders 1 1 2,00

LisansBu dersin amacı gelişim süreci içerisinde bireylerin ilgi, yetenek ve değerleri doğrultusunda bireyi tanıma, kariyer gelişim kuramlarına göre kariyeri planlama ve örgün eğitim sonrası kariyer planlamasında neler yapılabileceğine ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırmaktır.


Prof.Dr. Uğur Sunlu, Prof.Dr. Halil Şen, Doç.Dr. M. Tolga Dinçer


1 1. Öğrencilerin kariyer planlamasının prensiplerini öğrenmesi
2 2. Öğrenciler kariyer planlamasının yöntem ve tekniklerini kullanırak, meslek seçimine etkilerini tartışır.
3 3. Öğrencilerin kariyer gelişimini planlayabilmesi
4 4. Mezuniyet sonrası kariyer geleceğinin planlanması

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kariyer kavramı, Kariyer planlaması, Kariyer planlamasının mesleki danışmanlıkla ilişkisi Bireysel kariyer gelişimi Özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri İş görüşmesi Kariyer planlama süreci Türk eğitim sisteminin kariyer planlaması doğrultusunda değerlendirilmesi Kariyer danışmanlığının okullarda uygulanabilirliği Yaşam boyu kariyer planlaması Emeklilikte kariyer planlaması


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kariyer Kavramı
2 Kariyer planlaması
3 Kariyer planlaması ve Su ürünleri Mühendisliği
4 Bireysel Kariyer gelişimi
5 Özgeçmiş hazırlama
6 İş görüşmesi teknikleri
7 Ara sınav
8 Kariyer planlama süreci
9 Su ürünleri Mühendisliği Eğitiminin kariyer planlama doğrultusunda değerlendirilmesi
10 Kariyer planlamanın uygulanabilirliği
11 Mezuniyet aşamasına kadar yapılacak planlama
12 Mezuniyet sonrası kariyer için ön planlama
13 Yaşam boyu kariyer planlaması
14 Emeklilikte kariyer planlaması
15 Alternatif kariyer planlamaları
16 Final Sınavı

Kuzgun, Y. (2003). Meslek Rehberliği ve Danışmanlığına Giriş. Ankara: Nobel Erdoğmuş, N. (2003). Kariyer Geliştirme. Ankara, Nobel, Kulaksızoğlu, A. (2005). Ergenlilk Psikolojisi. İstanbul Remzi. Kuzgun, Y. (2003). Meslek Danışmanlığı Kuramlar Uygulamalar. Ankara: Nobel.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 2 28 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
Ev Ödevi 2 4 8
Toplam İş Yükü (saat) 74

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 4 1 2 3 2 3 4 3 4 3 3 3
ÖÇ 2 3 4 2 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3
ÖÇ 3 4 3 1 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3
ÖÇ 4 3 3 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek