GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001014322021 LİSANS BİTİRME TEZİ Ders 4 8 0

Lisans

1 Bilgi tarama ve literatür kaynaklarına ulaşma becerisini geliştirme
2 Literatür taraması sonucu tez için gerekli olan bilgileri kavrayabilme
3 Deney düzeneği kurabilme, anket hazırlayabilme, araştırma yapabilme yeteneğini geliştirebilme
4 Elde edilen sonuçları bir düzen içinde toplum önünde sunabilme.[Yok]Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Lisans Tezi işleyişi ve Tez konuları hakkında bilgilendirme
2 Önerilen tez konuları üzerine tartışma ve tez konusuna karar verme, Belirlenen tez konusu ile ilgili ön bilgilendirme
3 Araştırma metodunu belirleme, gerekli ön hazırlıkların uygulanması hakkında bilgi verilmesi
4 Literatür çalışmaları, materyal ve metodoloji hakkında görüşme
5 Literatür çalışma sonuçlarını görüşme
6 Literatür çalışma sonuçlarını görüşme
7 Tez çalışması planının yapılması ve gerekli ön deney düzenekleri/anketleri/araştırma çizelgelerinin hazırlanması
8 Ara Sınav
9 Verilerin toplanması
10 Verilerin toplanması
11 Verilerin toplanması, Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi
12 verilerin toplanması
13 Verilerin toplanması
14 Verilerin toplanması
15 Verilerin toplanması, Yapılan çalışmaların sunulması
16 Final sınavı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Tartışma 4 2 8
Bireysel Çalışma 7 6 42
Okuma 4 4 16
Toplam İş Yükü (saat) 68

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek