GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001014272021 SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM Ders 4 7 0

Lisans

1 Mühendislik problemlerini tanımlayabilmek ve sınıflandırabilmek
2 Mühendislik tasarımı aşamalarını tanımlayabilmek ve bu aşamalardaki tasarım tekniklerini kullanabilmek
3 Çok disiplinli takım çalışmalarına katılabilmek, teknik rapor yazabilmek ve sunabilmek
4 Problem çözme tekniklerini uygulayabilmek
5 Proje ve risk yönetimi sürecini tasarlayabilmek
6 Karmaşık bir mühendislik problemi için kavramsal ve fonksiyonel tasarım aşamalarını yürütebilmek[Yok]Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Su Ürünleri Mühendislik dünyasına giriş ve proje konularının paylaşımı
2 Su Ürünleri Mühendisliği kapsamında karşılaşılabilecek sorunların sınıflandırılması ve proje konularının öğrencilerle paylaşımı
3 Mühendislik Tasarımı, Kavramsal Tasarım, Kaba Tasarım, Detaylı Tasarım
4 Tasarımın ekonomisinin planlanması ve tasarım teknikleri
5 Araştırma yöntemleri ve planlama
6 Liderlik ve problem çözme yöntem uygulamaları
7 Proje ara rapor teslimi
8 Ara raporların değerlendirilmesi ve detayların incelenmesi
9 Mühendislik ve proje yönetimi
10 Mühendislik tasarım projesini hazırlama uygulamaları
11 Proje designı ve proje detayları hakkında uygulama
12 Tasarım projesi çıktılarının irdelenmesi
13 Mühendislik tasarım projesinin tamamlanması
14 Mühendislik tasarım projesinin tamamlanması
15 Projenin teslimi ve değerlendirilmesi
16 Projenin teslimi ve değerlendirilmesiYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Rapor Sunma 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Rapor Sunma 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 2 5 10
Rapor Hazırlama 1 1 1
Rapor Sunma 1 2 2
Proje Sunma 1 5 5
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ev Ödevi 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 61

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek