GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001002592021 SU ÜRÜNLERİNDE UYGULAMA (STAJ) Ders 2 3 0

Lisans

1 Su Ürünleri sektörü hakkında bilgi sahibi olması
2 İç su ve Deniz ekosisteminin kavranması[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Staj yeri ile ilgili genel Bilgi
2 Staj yapılacak yerde verilen görevlerin yerine getirilmesi
3 Staj yapılacak yerde verilen görevlerin yerine getirilmesi
4 Staj yapılacak yerde verilen görevlerin yerine getirilmesi
5 Staj yapılacak yerde verilen görevlerin yerine getirilmesi
6 Staj yapılacak yerde verilen görevlerin yerine getirilmesi
7 Staj yapılacak yerde verilen görevlerin yerine getirilmesi
8 Staj yapılacak yerde verilen görevlerin yerine getirilmesi
9 Staj yapılacak yerde verilen görevlerin yerine getirilmesi
10 Staj yapılacak yerde verilen görevlerin yerine getirilmesi
11 Staj yapılacak yerde verilen görevlerin yerine getirilmesi
12 Staj yapılacak yerde verilen görevlerin yerine getirilmesiYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Rapor Hazırlama 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Sözlü Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 1 10 10
Laboratuvar 1 60 60
Gözlem 1 60 60
Alan Çalışması 1 60 60
Rapor Hazırlama 1 1 1
Sözlü Sınav 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 192

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek