GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001002112021 SU ÜRÜNLERİ GIDA KİMYASI I Ders 2 3 0

Lisans

1 Farklı su ürünlerinin içeriğinde bulunan gıda komponentlerinin ağırlıklı kimyasal profili konusunda fikir yürütebilmeli.
2 Su ürünlerinde bulunan proteinlerin, yağların ve vitaminlerin yapısal özelliklerini kavrayabilmeli, ürün eldesindeki kayıpların en aza indirilmesi konusunda koşulları en iyi şekilde kullanabilmeli.
3 Gıda komponentlerinin beslenmedeki yerlerine, birbirleriyle olan ilişkilerine hakim olmalı ve insan beslenmesi noktasında optimizasyonunu yapabilmeli.
4 Proses aşamalarının sebep olabileceği olası kayıpları tahmin edebilmeli, gıda bileşenlerini nicelik ve niteliksel olarak koruyacak gerekli önlemleri alabilmeli.
5 Su ürünlerinin dönemsel olarak besin bileşeni değerlerini bilmeli ve türler için daha önemli dönemlere göre önlem alabilmelidir.
6 Su ürünlerinde bulunabilecek zararlı bileşikler ve etkileri konusunda bilgi sahibi olarak bunların yasal limitlerin altına indirilebileceği prosedürleri uygulayabilmeli.
7 Su ürünlerinde bulunan suyun duyusal, kimyasal ve tekstürel özelliklere olan etkisini bilerek, her işleme metodu için optimum şartları uygulayabilmeli.[Yok]Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Gıda kimyasına giriş, temel kavramlar.
2 Yağ asitleri tanımı, sınıflandırılmaları, özellikleri
3 Yağların oluşumu, özellikleri, reaksiyonları ve interaksiyonları
4 Lipid yapısındaki diğer bileşikler
5 Su ürünlerinde lipidler, özellikleri ve değişimleri
6 Arasınav
7 Aminoasitlerin tanımları, yapıları, özellikleri
8 Proteinlerin tanımı, yapıları, sınıflandırılmaları
9 Proteinlerin ve aminoasitlerin reaksiyonları, interaksiyonları ve fonksiyonları
10 Su ürünlerindeki özel proteinler, peptidler ve fonksiyonları
11 Suda çözünen vitaminler ve fonksiyonları
12 Yağda çözünen vitaminler ve fonksiyonları
13 Makro ve mikro elementler ve fonksiyonları
14 Su ve karbonhidratlar, yapıları ve fonksiyonları
15 Kontaminantlar ve etkileri
16 Final sınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 92

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek