GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001002232021 BALIK BİYOLOJİSİ Ders 2 3 3,00

LisansSu Ürünleri alanında öğrenim gören öğrencilere gerek teorik gerekse uygulama derslerine temel oluşturacak balık morfolojisi ve anatomisine ilişkin bilgileri kazandırmaktır.


Prof. Dr. Murat KAYA, Prof. Dr. Okan ÖZAYDIN, Prof. Dr. Bahar BAYHAN, Doç. Dr. Dilek İLHAN


1 Balıklarının morfolojik, anatomik ve fizyolojik özelliklerini kavrama.
2 Balıkların organlarını tanıma ve çalışma prensiplerini öğrenme
3 Balıklardaki organlarında görülen evrimsel gelişmeye göre yapısal değişimlerini kavrama
4 Değişen ekolojik koşullara göre organların uyum göstermesini ve adaptasyonlarını öğrenme
5 Balıkların anatomisi ve fizyolojisi ile organların çalışma prensiplerini bir bütün halinde yorumlayabilme
6 Balıkların çevre faktörlerine göre fizyolojik ve anatomik özelliklerinin nasıl değiştiğini kavrama
7 Denizlerimizde dağılım gösteren balık türlerinin anatomisi, morfolojisi ve fizyolojisi özellikleri hakkında yorum yapabilme

Birinci Öğretim


yok


yok


Balıklarının genel morfolojik ve anatomik özellikleri ile Türkiye denizlerinde dağılım gösteren deniz balığı türleri, bunların morfolojik, anatomik ve fizyolojik özellikleri verilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Balıkların sınıflandırılması ve evrimi İlkel balıklar Kıkırdaklı balıklar Kemikli balıklar Laboratuarda balık inceleme
2 Balıklarda dış morfolojik yapı Vücut biçimleri Vücut açıklıkları Yüzgeçler; çift ve tek yüzgeçler Laboratuvarda balık inceleme
3 Deri ile İlgili Oluşumlar, Derinin yapısı, Pullar ve türevlinmiş oluşumlar, Balıklarda renk ve pigmentasyon, Deri uzantıları Zehir organları, Işık saçan organlar Laboratuvarda balık inceleme
4 İskelet Sistemi Zarsı iskelet İç iskelet Aksiyal iskelet Baş iskeleti Notokorda ve omurga Laboratuvarda balık inceleme
5 İskelet Sistemi Apendiküler iskelet Tek ve Çift Yüzgeçlerin İskeleti Laboratuvarda balık inceleme
6 Kas Sistemi Çizgili kaslar Gövde ve kuyruk kasları Baş ve yüzgeç kasları Düz kaslar Kalp kası Elektik organları Laboratuvarda balık inceleme
7 Balıklarda Hareket Aktif ve Pasif hareketler Balıklarda göç ve göç tipleri Balıklarda göçe etki eden etkenler Laboratuvarda balık inceleme
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Sindirim Sistemi Baş, ön, orta ve son bağırsak, Balık gruplarında mide tipleri Sindirim bezleri (karaciğer,pankreas) Besin alış biçimi Besin çeşitleri Sindirim Fizyolojisi Laboratuvarda balık inceleme
10 Dolaşım Sistemi Balık gruplarında kalp Arter ve vena Sistemi Lenf sistemi Balıklarda kan hücreleri, özellikleri Laboratuvarda balık inceleme
11 Solunum Sistemi Solungaçlar ve yapısı Solunumla ilgili oluşumlar Gaz kesesi ve görevleri Laboratuvarda balık inceleme
12 Boşaltım sistemi ve osmoregulasyon Böbreklerin yapısı Tatlısu ve deniz balıklarında boşaltım Balık gruplarında osmoregulasyon Laboratuvarda balık inceleme
13 Üregenital Sistem Gonadlar Üreme tipleri ve stratejileri Eşeysel farklılaşma Gelişme Balıklarda yumurta, larva, gençlik ve erginlik evreleri Böbrekler, böbreklerin yapısı ve böbrek tipler Laboratuvarda balık inceleme
14 Duyu Organları Göz, Görme Sinir sistemi Merkezi sinir sistemi Çevresel sinir sistemi, Otonom sinir sistemi Laboratuvarda balık inceleme
15 Yanal‐çizgi sistem, kulak, balıklarda işitme, balıklarda denge Duyu organları ve özellikleri Endokrin Sistem ve Bezler Laboratuvarda balık inceleme
16 Final Sınavı Final Sınavı

Lagler, K. F., Bardach, J. E., Miller, R. R., Passino, D. R. M., (1962): Ichthyology. Fourth printing, John Wiley and Sons, Inc. New York. Moyle, P. B., (1988). Fishes. an Introduction to Ichthyology. Prentice Hall, Englewood Cliffs, new Jersey, Bond, C. E., (1979). Biology of Fishes. saunders College Publishing Demir, N. (1992): Ihtiyoloji. İstanbul Üniv., Fen Fakültesi Yayın., No: 219. İstanbul Harder, W. (1975). Anatomy of Fishes. Part I. E. Schweizer bart’sche Werlagsbuchhandlung. Stuttgart. Harder, W. (1975): Anotomy of Fishes. Part II: Figures and Plates.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 1 14
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 92

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5
ÖÇ 2 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4
ÖÇ 3 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 5 4 5
ÖÇ 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4
ÖÇ 5 5 5 4 5 3 5 5 4 3 5 4 5 3
ÖÇ 6 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 3
ÖÇ 7 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek