GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301001051994 MATEMATİK-I Ders 1 1 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin temel amacı, İktisat ve İşletme alanlarında kullanılan temel matematiksel teknik ve araçları öğrencilere kazandırmak, çeşitli modelleri daha kolay bir şekilde kavramalarına ve temel iktisat/işletme uygulamalarını yapabilmelerine katkıda bulunmaktır.


Araş. Gör. Dr. Barış Alpaslan


1 Farklı iktisadi değişkenler arasındaki ilişkilerden hareketle fonksiyonlar oluşturabilme
2 Bu fonksiyonlar vasıtasıyla denklem sistemleri (iktisadi model) kurabilme
3 Limit, türev gibi matematiksel araçları başarıyla kullanabilme
4 İktisadi optimizasyonla ilgili meseleleri çözümleyebilme
5 Bir fonksiyonun grafiğinden hareketle, söz konusu fonksiyonun türevinin grafiğini yaklaşık olarak çizebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Cebir, Denklemler, Tümevarım, Tek Değişkenli Fonksiyonlar, Fonksiyonların Özellikleri ve Grafikleri, Limit ve Süreklilik, Temel Türev Kuralları, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Optimizasyon, Fonksiyon Çizimi, İktisadi Uygulamalar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma, Dersin Amacı, Gereği ve İşlevi, Ders İçin Gerekli Materyaller. Matematiğin İşlevi-Bir Örnek Üzerinden Tartışma.
2 Cebir: Sayılar, Eşitsizlikler ve Mutlak Değer
3 Denklemler: Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Denklemler, Parametreli Denklemler, İktisadi Denge, Kısmi Piyasa Dengesi
4 Tek Değişkenli Fonksiyonlar: Polinom, Rasyonel, Üstel, Logaritmik ve Trigonometrik Fonksiyonlar, Kuvvet ve Mutlak Değer Fonksiyonları
5 Tek Değişkenli Fonksiyonlar: Polinom, Rasyonel, Üstel, Logaritmik ve Trigonometrik Fonksiyonlar, Kuvvet ve Mutlak Değer Fonksiyonları
6 Fonksiyonların Özellikleri ve Grafikleri
7 Ara Sınav
8 Karşılaştırmalı Durağanlıklar ve Türev I: Eğim, Artan ve Azalan Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik
9 Karşılaştırmalı Durağanlıklar ve Türev II: Türev Almanın Basit Kuralları ve Karşılaştırmalı Durağanlıklarda Kullanılışları
10 Optimizasyon: Denge Çözümlemesinin Özel Bir Çeşidi, Ekstremum Değerler, İkinci ve Daha Yüksek Mertebe Türevler
11 Optimizasyon: Denge Çözümlemesinin Özel Bir Çeşidi, Ekstremum Değerler, İkinci ve Daha Yüksek Mertebe Türevler
12 Belirsizlikler, Limit ve Asimptotlar
13 Fonksiyon Çizimleri
14 Fonksiyon Çizimleri
15 Çeşitli İktisadi Uygulamalar
16 Final

Barnet, M. A., Ziegler, M. R., Byleen, K. E. (2019), Calculus for Business, Economics, Life Sciences, and Social Sciences, Global Edition, Pearson PLC, London. Barnet, M. A., Ziegler, M. R., Byleen, K. E. (2011), İşletme, İktisat, Yaşam Bilimleri ve Sosyal Bilimler İçin Genel Matematik, Nobel Yayınevi, Ankara. Sydsaeter K. ve Hammond P. (2004), Ekonomik Analiz İçin Temel Matematik, Turhan Kitabevi, Ankara. Chiang, A. C. (2003), Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri, Teori Yayınları, Ankara. Thomas, G. B. ve Finney, R. L. (2001), Calculus I, Beta Basım Yayın, İstanbul. Tan, S. T. (1990), Calculus for the Managerial, Life and Social Sciences, Kent Publishing Com., Boston. Dowling, E. T. (1993), İşletme ve İktisat İçin Matematiksel Yöntemler: Teori ve Problemler, Schaum’s Outlines, Nobel Yayınevi, Ankara. Cannon R. J. ve Williams G. (1988), Calculus for Management, Social and Life Sciences, WM. C. Brown Publishers, Dubuque, Iowa.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Uygulama/Pratik 8 3 24
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 15 1 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 145

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 2 5 2 2 2
ÖÇ 2 3 2 5 2 2 2 2
ÖÇ 3 2 2 2 2 2
ÖÇ 4 2 2 5 4 2 3
ÖÇ 5 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek