GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301002082003 STATISTICS - II Ders 2 4 5,00

Lisans


İngilizce


Bu ders iktisadi ilişkilerin analizi için gerekli olan temel istatistiksel yöntemlerin tanıtılmasını amaçlamaktadır.


Doç. Dr. Burcu Türkcan Dr. Begüm Yurteri Kösedağlı


1 Normal dağılım, Ki-kare ve F dağılımlarını öğrenme ve bu test istatistiklerini kullanarak Hipotez testleri uygulayabilme.
2 Varyans analizi yapabilme
3 Korelasyonu kullanarak iki değişkenli analiz yapabilme
4 Basit regresyon analizi yapabilme
5 Çoklu regresyon analizi yapabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bazı önemli dağılımların gözden geçirilmesi, Hipotez testi, İki populasyona ilişkin hipotez testi, Ki-kare uyum iyiliği testi, Varyans analizi, Korelasyon analizi, Basit regresyon analizi, Çoklu regresyon analizi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bazı önemli dağılımların gözden geçirilmesi, -Normal dağılım -F dağılımı -Ki-kare dağılımı
2 Hipotez Testine Giriş - Hipotezlerin test edilmesi ve anlamlılığı -Normal dağılımı içeren testler -İki kuyruklu ve tek kuyruklu testler - Bir testin gücü
3 İki kitleyi içeren hipotez testleri -İki normal popülasyonun ortalama eşitliğinin testi: Varyansın bilinmesi durumu - Örnek problemler
4 İki kitleyi içeren hipotez testleri -İki normal popülasyonun ortalama eşitliğinin testi: Varyansın bilinmemesi ve büyük örmeklem durumu - Örnek problemler
5 Hipotez testi - Örneklem ve kitle varyansları arasındaki farkın anlamlılık testi. - İki Örneklem varyansı arasındaki farkın anlamlılık testi.
6 Ki-kare testi - Ki-kare uyum iyiliği testi -Örnek problemler
7 Ara Sınav
8 Varyans analizi - Toplam değişim - Varyans analizinin matematiksel modeli -Değişimlerin varyans analizi -Değişimlerin dağılımıı -Eşit ortalama boş hipotezi için F testi. -Varyans analiz tabloları
9 Varyans analizi -Tek yönlü ANOVA analizi - Çift yönlü ANOVA analizi
10 Korelasyon analizi -Doğrusal korelasyon -Korelasyon ölçüleri -Açıklanan ve açıklanamayan değişim - Korelasyon katsayısı
11 Korelasyon Analizi -Zaman serileri arasındaki korelasyon - Korelasyonun örneklem teorisi
12 Basit regresyon analizi -iki değişken arasındaki ilişki -Ekonometrik bir modelin kurulması -Ekonometrik modelin EKK yöntemi ile tahmin edilmesi
13 Basit regresyon analizi -Parametrelerin anlamlılık testi - R2 belirleme katsayısı - Örnek problemler
14 Çoklu regresyon analizi - Üç değişkenli regresyon analizi - Parametrelerin anlamlılık testi - Örnek problemler
15 Çoklu regresyon analizi -Çoklu belirleme katsayısı - Regresyonun genel anlamlılık sınaması - Örnek problemler
16 Final Sınavı

Newbold,P. , Paul William Carlson and B. Thorne(2012) Statistics for Business and Economics, 8th Edition. MITOpenCourseWare. Statistics for Applications. https://ocw.mit.edu/courses/18-443-statistics-for-applications-fall-2003/pages/lecture-notes/Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Uygulama/Pratik 8 3 24
Bireysel Çalışma 18 3 54
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 22 1 22
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2 5 1 4 2 2
ÖÇ 2 2 5 1 4 2 2
ÖÇ 3 1 5 1 4 2 2
ÖÇ 4 1 5 1 4 2 2
ÖÇ 5 1 5 1 4 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek