GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301002302003 DOĞRUSAL CEBİR Ders 2 3 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı sosyal bilimlerde eğitim gören öğrencilere gerek lisans gerekse lisansüstü eğitimleri süresince ve mesleki yaşamlarında karşılaştıkları ekonomik problemleri matematiksel modellere dönüştürebilme ve çözmede yardımcı olmaktır. Ekonomik analizlerin (tüketici optimizasyonu , üreitci optimizasyonu) büyük bir bölümü doğrusal ekonomik modeller ile ele alınır. Öğrencilerin lineer denklem sistemlerini kullanarak bu modelleri oluşturabilme ve çözebilmeleri amaçlanır.


Dr. Barış Alparslan


1 Doğrusal denklem sistemlerini oluşturabilme ve çözebilme
2 Doğrusal denklem sistemlerini ekonomik problemlere uygulayabilme
3 Matris cebirini kullanabilme
4 Ekonomik analize matris cebirini uygulabilme
5 Bazı spesifik iktisadi problemlerin (input-output analizi, kısıt altında optimizasyon, en küçük kareler yöntemi vb.) çözümünde matris cebrini kullanabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders doğrusal denklemleri, denklem sistemlerinin çözümünü, çözüm tekniklerini (Gauss eliminasyon yöntemi, Sarrus Yöntemi vs.), matris cebiri, determinantları, özvektörleri, özdeğerleri, ve bunlara ilişkin ekonomi uygulamalarını ve En Küçük Kareler Yöntemlerini içermektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Doğrusal Denklem Sistemlerine Giriş
2 Gauss Eliminasyon Yöntemi
3 Gauss-Jordan Eliminasyon Yöntemi
4 Diğer Çözüm Yöntemleri
5 Doğrusal Denklem Sistemlerine ilişkin Farklı Uygulamalar
6 Matris Cebiri
7 Ara Sınav
8 Determinantlar I
9 Determinantlar II
10 Ters Matris ve Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümü
11 Matris Cebirinin Ekonomik Uygulamaları
12 Girdi-Çıktı Analizi
13 Optimizasyon ve Hessian Matrs
14 Özdeğerler
15 En Küçük Kareler Yöntemi
16 Final

Ertuğrul Deliktaş, İktisatçlar İçin Doğrusal Cebir, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını, No 9, İzmir, 2016.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 8 3 24
Problem Çözümü 6 5 30
Bireysel Çalışma 12 3 36
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 2 30
Ev Ödevi 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 163

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 3 4 2 3 5 2 2 1
ÖÇ 2 4 5 3 2 4 3 1 2 1
ÖÇ 3 3 3 4 2 4 3 4 2 2
ÖÇ 4 3 5 2 1
ÖÇ 5 5 3 4 4 4 3 2 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek