GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301002312003 MUHASEBE II Ders 2 4 5,00

Lisans


Türkçe


Derste, dönem içi ve dönem sonu ticari işlemlerinin nasıl muhasebeleştirildiği, mizanların, bilanço ve gelir tablosunun nasıl hazırlandığının örneklerle öğrencilere öğretilmesi amaçlanmaktadır.


Dr. Öğretim Üyesi Ayşen KORUKOĞLU


1 Dönem sonu muhasebe işlemlerinin kayıtlarını yapabilmek,
2 Envanter ve değerleme işlemlerini anlayabilmek,
3 Muhasebe I dersinde edinilen teorik ve pratik bilgileri kullanabilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Tek Düzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde muhasebe uygulamalarının incelenmesi, tekdüzen hesap planının ve işleyişinin örneklerle ele alınması, bilanço ve gelir tablosu hesaplarına ilişkin envanter işlemlerinin örneklerle açıklanması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Mali duran varlıklar ile ilgili dönem içi ve sonu muhasebe uygulamaları ve örnek çözümleri
2 Maddi duran varlıklar ile ilgili dönem içi ve sonu muhasebe uygulamaları ve örnek çözümleri
3 Maddi duran varlıklar ile ilgili dönem içi ve sonu muhasebe uygulamaları ve örnek çözümleri
4 Maddi olmayan duran varlıklar ile ilgili dönem içi ve sonu muhasebe uygulamaları ve örnek çözümleri
5 Özel tükenmeye tabi varlıklar ile ilgili dönem içi ve sonu muhasebe uygulamaları ve örnek çözümleri
6 Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkuklarına ilişkin muhasebe uygulamaları ve örnek çözümleri
7 Diğer duran varlıklar ile ilgili muhasebe uygulamaları ve örnek çözümleri
8 Ara Sınav
9 Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ile ilgili muhasebe uygulamaları ve örnek çözümleri
10 Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ile ilgili muhasebe uygulamaları ve örnek çözümleri
11 Öz kaynaklar ile ilgili muhasebe uygulamaları ve örnek çözümleri
12 Gelir tablosu ve maliyet hesapları ile ilgili muhasebe uygulamaları ve örnek çözümleri
13 Monografi : Dönem sonu işlemleri
14 Monografi : Dönem sonu işlemleri
15 Monografi : Dönem sonu işlemleri
16 Final sınavı

-Süleyman Yükçü, Genel Muhasebe, 9. Baskı, Altın Nokta, 2021Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 18 2 36
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 11 3 33
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 18 2 36
Toplam İş Yükü (saat) 149

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 1 2 5 4
ÖÇ 2 1 2 5 5
ÖÇ 3 1 2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek