GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301003021994 INTERNATIONAL ECONOMICS I Ders 3 5 4,00

Lisans


İngilizce


Uluslararası İktisat teori, politika ve kavramlarının öğrencilere kapsamlı bir şekilde öğreterek dünyada karşılaşılan uluslararası iktisadi problemleri anlayabilme, yorumlayabilme ve çözümleyebilme yetisini kazandırmaktır.


Prof. Dr. Fatih Saygılı, Doç. Dr. Elif Tunalı Çalışkan


1 Uluslararası Ticaret teorilerini ve temel kavramlarını anlamak ve tanımlayabilmek.
2 Ekonomik büyüme ve kalkınma sürecinde alternatif ticaret politikalarını ve araçlarını karşılaştırabilmek ve tartışabilmek.
3 Ekonomik Bütünleşmeler ve Küreselleşme'nin etkilerini anlayıp değerlendirebilmek.
4 Uluslararası iktisat konularıyla ilgili proje hazırlayabilme, sunabilme ve grup tartışması yapabilme.
5 Uluslararası ekonomik göstergeleri takip edebilmek ,istatistiki verileri kullanabilmek ve yorumlayabilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Orta Düzeyde Mikroiktisat ve Makroiktisat Bilgisi


Bu ders, Ricardo modeli, HO Modeli, Ricardo Viner modeli, ölçek ekonomileri ve eksik rekabet gibi uluslararası ticaret teorileri üzerinde yoğunlaşmakta, ayrıca uluslararası ticaret politikaları araçlarını ve etkilerini kapsamaktadır.. Uluslararası ticareti açıklayan farklı teorik yaklaşımların yanı sıra, uluslararası ticaret ve büyüme ve uluslararası ticaret ve kalkınma, ekonomik bütünleşmeler gibi daha güncel konuları da içermektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Uluslararası Ticarete Giriş ve Kapsamı
2 Uluslararası Ticaret Modelleri için Analiz Araçları
3 Klasik Uluslararası Ticaret Teorisi
4 Heckscher-Ohlin Modeli ve Faktör Donanımı Teorisi
5 Uluslararası Ticaret Modellerinin Test Edilmesi , Leontief Paradoksu ve Sonuçları
6 Karşılaştırmalı Üstünlüklere Alternatif Teoriler
7 Ara Sınav
8 Ölçek Ekonomileri ve Eksik Rekabet ve Uluslararası Ticaret
9 Uluslararası Ticaret Politikası,Ticaret Politikası Araçları: Tarifeler
10 Diğer Ticaret Politikası Araçları: Tarife Dışı Engeller
11 Serbest Dış Ticaret ve Korumacılık
12 Tercihli Ticaret Anlaşmaları ve Ekonomik Bütünleşmeler
13 Uluslararası Ticaret ve Ekonomik Büyüme
14 Uluslararası Faktör Hareketleri
15 Uluslararası Ticaret ve Kalkınma
16 Final Sınavı

Husted, S. and Melvin, M. (2013), ” International Economics”, 9th Edition, Addison Wesley , Pearson Education Inc. Krugman, P. R., Melitz, M. and Obstfeld, M. (2022), " International Economics, Theory and Policy, Global Edition" 2018, Pearson Education Inc Salvatore, D.(2019), " International Economics" 13th Edition, John Wiley ve Sons Inc. Reinert, K. (2020), "An Introduction to International Economics", 2nd edition Cambridge University Press. Seyidoglu, H. (2020), " Uluslararasi Iktisat , Teori, Politika ve Uygulama " Gelistirilmis22. Baski , Guzem Yayinlari, Istanbul.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 90
Ev Ödevi 1 10
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 4 64
Bireysel Çalışma 13 2 26
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Ev Ödevi 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 129

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 3 1 2 1 1 5 2 2 3 1 2
ÖÇ 2 3 2 2 1 4 2 5 4 1 2 1 3
ÖÇ 3 1 1 1 4 4 1 5 2 4 3 4 1 3
ÖÇ 4 5 4 2 1 2 1 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 5 1 1 5 1 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek