GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301003071994 INTERNATIONAL ECONOMICS II Ders 3 6 4,00

Lisans


İngilizce


Uluslararası Parasal İktisat teorilerinin ve kavramlarının öğrencilere kapsamlı bir şekilde öğreterek dünyada karşılaşılan uluslararası iktisadi ve özellikle finansal sistemleri ve sorunları anlayabilme, yorumlayabilme ve çözümleyebilme yetisini kazandırmaktır.


Prof.Dr. R.Fatih Saygılı , Doç. Dr. Elif Tunalı Çalışkan


1 1. Uluslararası parasal iktisat teorilerini ve temel kavramlarını anlamak ve tanımlayabilmek.
2 2. Uluslararası ödeme sistemi içersinde ekonomik birimlerin ve kurumların rolünü anlayabilmek .
3 3. Döviz piyasasındaki işlemleri anlamak,alternatif döviz kuru sistemlerin karşılaştırabilmek ve ticaret ve parasal konular arasındaki ilişkiyi kavrayabilmek.
4 4. Küresel finansal sistem hakkında iyi bir bilgiye sahip olmak ,finansal akımların ekonomik etkilerini kavrayabilmek .
5 5. Finansal ve istatistiki verileri kullanabilmek ve uluslararası ekonomik olayları yorumlayabilmek ve finansal konularda sunum yapabilmek.

Birinci Öğretim


yok


Orta Düzeyde Makroiktisat Bilgisi


Bu ders, Uluslararası İktisatın, parasal alanını ele almakta ve uluslararası finans konuları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ödemeler Bilançosu, döviz kurları ve sistemleri, açık ekonomi makroekonomi politika analizleri, uluslararası finansal piyasaları ve krizleri içermektedir


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Uluslararası Finansa Giriş ve Kapsamı
2 Ödemeler Bilançosu
3 Ödemeler Bilançosu
4 Döviz Piyasası (Spot-Forward-Arbitraj- Future-Option)
5 Uluslararası Para Sistemleri
6 Kısa Dönemde Döviz Kuraları (Döviz kurları, Faiz oranları ve Faiz Paritesi)
7 Uzun Dönemde Döviz Kurları (Fiyatlar ve Döviz Kurları: Satın Alma Gücü Paritesi)
8 Ara Sınav
9 Cari İşlemler Hesabı Teorileri
10 Cari İşlemler Hesabı Teorileri
11 Açık Ekonomide Makroekonomik Politikalar
12 Açık Ekonomilerde Makroekonomik Politikalar
13 Uluslararası Bankacılık, Borçlar ve Riskler
14 Uluslararası Finansal Krizler
15 Ülke Değerlendirmeleri
16 Final Sınavı

Husted, S. and Melvin, M. (2013), ” International Economics”, 9th Edition, Addison Wesley , Pearson Education Inc. Krugman, P. R., Melitz, M. and Obstfeld, M. (2022), " International Economics, Theory and Policy, Global Edition" 2018, Pearson Education Inc Salvatore, D.(2019), " International Economics" 13th Edition, John Wiley ve Sons Inc. Reinert, K. (2020), "An Introduction to International Economics", 2nd edition Cambridge University Press. Seyidoglu, H. (2020), " Uluslararasi Iktisat , Teori, Politika ve Uygulama " Gelistirilmis22. Baski , Guzem Yayinlari, Istanbul.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 128

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 2 5
ÖÇ 2 5 5 2 5
ÖÇ 3 5 5 5 2 5
ÖÇ 4 5 5 5 2 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek