GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301003942004 ENGLISH FOR BUSINESS LIFE Seçmeli Ders Grubu 4 8 5,00

Lisans


İngilizce


Öğrencilerin, iktisat disiplininde gerek duyacakları terimsel altyapının sağlanması ve iktisat ile ilgili metin, makale ve olay çalışmalarını okuma ve yorumlama becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin uluslararası iş piyasasında avantaj sağlayabilmeleri amacıyla mülakat teknikleri konusundaki becerilerinin artırılması hedeflenmektedir.


Prof. Dr. Mehmet Karaçuka


1 İş İngilizcesi ile ilgili metin ve makalelerde geçen kelimeleri anlayabilmek.
2 Yapılan İşletme Bilimine ilişkin İngilizce olay çalışmalarını yorumlayabilmek.
3 Yapılan İşletme Bilimine ilişkin İngilizce olay çalışmalarında geçen terimsel ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
4 İş mülakatlarında İngilizce'yi etkin bir şekilde kullanabilmek
5 İş toplantıları ve organizasyon süreçlerinde terimleri ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.

Birinci Öğretim


yok


yok


İktisat Bilimine ilişkin İngilizce kelime, metin ve olay çalışmaları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İş İngilizcesine Giriş
2 Mülakat Teknikleri
3 İş Görüşmesi ve Başarılı İletişim
4 İş Görüşmesinde Sık Sorulan Sorular ve Cevapları
5 Telefon ve E-posta Etiketi, doğru hitap biçimleri ve profesyonel dil kullanımı.
6 Toplantı düzenleme, toplantıya hazırlık, sunum hazırlama ve sunum becerileri.
7 Değerlendirme Çalışması
8 Vize Sınavı
9 İşyerinde yazışma, uygun dil kullanımı ve yazışma becerileri.
10 İşletme yönetimi, stratejik planlama, liderlik ve takım çalışması.
11 Olay Değerlendirmesi: ‘ The Pepsi Product Tampering Scare’
12 İşletme yönetimi, insan kaynakları yönetimi, performans yönetimi ve işe alım süreci.
13 Satış ve pazarlama terminolojisi, pazarlama stratejileri ve müşteri ilişkileri yönetimi
14 İşletmelerde inovasyon, yeni fikirlerin geliştirilmesi ve rekabet avantajı sağlama.
15 Değerlendirme Çalışması
16 Final Sınavı

-Boone Louis E., David L. Kurtz (1995), Contemporary Marketing, The Dryden Press, Eight Edition, United States of America. -Mullins, Laurie J. (1999), Management and Organizational Behavior, Pitman Publishing, 5th Edition, Great Britain "English for Business Communication" (2011) by Simon Sweeney "English for Business Studies" (2013) by Ian Mackenzie "Human Resource Management: Theory and Practice" (2017) by John Bratton and Jeff Gold "Global Business Today" (2018) by Charles W. L. Hill and G. Tomas M. HultYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 22 3 66
Proje Hazırlama 2 15 30
Bireysel Çalışma 18 1 18
Okuma 16 2 32
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 1 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
ÖÇ 2 2 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2
ÖÇ 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 3 3 4
ÖÇ 4 4 3 4 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3
ÖÇ 5 4 4 3 2 2 2 3 3 3 2 1 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek