GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301003952004 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI Ders 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Makro ekonominin önemli bir parçası olan para ekonomisinin teorik ve politik gelişimini analiz etmenin yanında, paranın yaratılmasını sağlayan Merkez Bankacılığı ile dolaşımına aracılık eden bankaları, banka iktisadı disiplini içerisinde incelemektedir.


Prof. Dr. Mehmet Güçlü Prof. Dr. Aydanur GACENER ATIŞ


1 Para ekonomisine ilişkin kavramları, teorileri, modelleri ve politikaları açıklayabilme,
2 Parasal Aktarım Mekanizması (PAM) ve Ödemeler Dengesi kavramlarının anlaşılması.
3 Ulusal ve uluslararası parasal gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Temel Kavramlar: Para- Banka ve Finansal Sistem, Merkez Bankacılığı ve T.C. Merkez Bankası Yetkileri ve Temel Görevleri, T.C. Merkez Bankasının Para Politikası Araçları, Teorik Yaklaşımlara Göre Para Arzı ve TCMB Para Arzı Tanımları, Rezerv Para – Parasal Taban – Merkez Bankası Parası, Merkez Bankası Bilançosu, Para Artış Mekanizması, Para Talebi Teorileri: Klasik ve Modern Miktar Teorileri, Para Talebi Teorileri: Keynesyen ve Neo-Keynesyen Teoriler, Para Talebi Teorileri: Çeşitli Para Talebi Teorileri Arasındaki Farklar ve Benzerlikler, Faiz: Kuram ve Uygulama, Parasal Aktarım Mekanizması (PAM) ve Ödemeler Dengesine Paracı Yaklaşım, Döviz Kuru Sistemleri ve Tercihleri, İstikrar Programları ve Para Politikası, Avrupa Merkez Bankası


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Temel Kavramlar: Para- Banka ve Finansal Sistem
2 Merkez Bankacılığı ve T.C. Merkez Bankası Yetkileri ve Temel Görevleri
3 Para Arzı I
4 Para Arzı II
5 Para Talebi Teorileri I
6 Para Talebi Teorileri II
7 Ara Sınav
8 Faiz Teorileri
9 Para Politikası I
10 Para Politikası II
11 Açık Ekonomi Para Politikası
12 Döviz Kuru Sistemleri
13 Para - Enflasyon ve İşsizlik
14 Ekonomik ve Finansal Krizler
15 Küresel Finans Krizi ve Merkez Bankacılığı
16 Final Sınavı

Altaylı N. O., v.d..... (Editör:N.Oğuzhan Altay) (2015), Para İktisadı Teori ve Politika, Palme Yayıncılık, Ankara. Aslan, H (2009), Para Teorisi ve Politikası, Alfa Aktüel, Bursa. Özbilen, Ş. (2016), Para'nın Kitab, Gazi Kitapevi. Yay, G. G. (2015), Para ve Finans: Teori-Politika, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul Gündoğdu, A. (2016), Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Seçkin Yayınevi. Atış, A. G ve Erer, D. (2021), Carry Trade, Orion Kitabevi. Keyder,N. ve Ertunga, E. (2012), Para Teori Politika Uygulama, 12. Baskı. Bofinger, P. (2001), Monetary Policy-Goals, Institutions Strategies and Instruments, Oxford University Pres, Oxford Hubbard, R. G (2002), Money, Financial System and the Economy, Adison Wesley Paya, M. (1998), Para Teorisi ve Politikası, Filiz Kitapevi, 2. baskı, İstanbul Hiç, M. (2002), Para Teorisi, Filiz Kitapevi, İstanbulYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Proje Hazırlama 10 2 20
Proje Sunma 8 2 16
Okuma 10 4 40
Toplam İş Yükü (saat) 128

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 3 3 4 2 5 4 4 5 4 5 5
ÖÇ 2 5 5 3 4 4 2 5 4 4 5 4 5 5
ÖÇ 3 5 4 4 4 4 2 5 4 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek