GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301005162004 DIŞ TİCARET POL.SAN.VE GELİŞ. Seçmeli Ders Grubu 4 8 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin, Dış Ticaret Politikası, sanayileşme ve iktisadi gelişme ile ilgili teorik olarak verilen konuların uygulama alanını öğrenmesi ve Dünyada dış ticaretin serbestleşmesini sağlayan kurumsal ve örgütsel yapılar ve Çeşitli ülke gelişme ve sanayileşme ve modelleri inceleme ve uygulama deneyimlerini analiz edebilmesidir.


Doç.Dr. Elif Tunalı Çalışkan


1 Dış ticaret politikası, iktisadi gelişme ve sanayileşme ile ilgili sorunları anlayabilme ve çözebilme,
2 Ülkelerin dış ticaret politikası uygulamalarını ve kalkınma deneyimlerini kavrayabilme
3 Dış ticaretin serbestleştirilmesini sağlayan kurumları ve yapılarını anlayabilme
4 Dış ticaret ve iktisadi gelişme ile ilgili temel enstrümanları ve ekonomik göstergeleri analiz edebilme, yorumlayabilme
5 Bir proje tasarlayabilme, sonuçlandırabilme ve sunabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Üretimde Küreselleşme, Dünya Ticaret Örgütü Stratejik Dış Ticaret Politikası Yeni ticaret teorileri Dış ticareti teşvik eden kurum ve kuruluşlar, çok uluslu şirketler, Türkiye’nin Dış Ticaret Politikası ve İthalat ve İhracatının Analizi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma – Dersin Gerekçesi ve Önemi Dünya ve Türkiye Ticaretine Genel Bakış
2 Uluslararası Ticaret Teorileri -Klasik Teori -HO Model -Leontief Paradoksu -Yeni Ticaret Teorileri
3 Üretimde Küreselleşme -Fordism & Post Fordism -Sanayi 4.0 ve Küresel Değer Zinciri -E-Ticaret
4 Çok Uluslu Şirketler Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Dünya'daki ve Türkiye'deki Yeri
5 Dünya Ticaret Örgütü -GATT ve Kuruluşu -DTÖ Yapısı ve kuruluşu -DTÖ'nün dünya ticaretine etkisi
6 Korumacılık Tartışmaları -Bebek Endüstri ve Stratejik Ticaret Politikası
7 Arasınav
8 Sanayileşme Politikaları İthal İkameci İhracata dayalı
9 Türkiye'nin Dış Ticaret Politikası
10 Dış Ticareti Teşvik Eden Kurum ve Kuruluşlar
11 Sanayileşmede başarılı ülke örnekleri
12 Sanayileşmede başarılı ülke örnekleri
13 Sanayileşmede başarılı ülke örnekleri
14 Çok uluslu yabancı firmaların başarı öyküleri: Apple,- Coca cola, Sony vb.
15 Türkiye’de ihracat yapan firmaların başarı öyküleri: Sabancı Holding, Koç Grubu, Vestel vb.
16 Final

Krugman, P. R., Melitz, M. and Obstfeld, M. (2022), " International Economics, Theory and Policy, Global Edition" Pearson Education Inc Salvatore, D.(2019), " International Economics" 13th Edition, John Wiley ve Sons Inc. Seyidoğlu, H., (2017) Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Uygulama, Geliştirilmiş 27.Basım. İstanbul: Güzem Yayınları. Kaya, Feridun (2015). "Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi", Beta Yayıncılık, İstanbul Husted, S. and Melvin, M. (2013), ” International Economics”, 9th Edition, Addison Wesley , Pearson Education Inc. Çeşitli makaleler ve raporlarYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 50
Rapor Hazırlama 1 40
Rapor Sunma 1 10
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 6 2 12
Örnek Vaka İncelemesi 2 2 4
Rapor Hazırlama 1 15 15
Rapor Sunma 1 2 2
Bireysel Çalışma 13 2 26
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 138

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 5 1 2
ÖÇ 2 4 5 3 2
ÖÇ 3 4 2 2
ÖÇ 4 4 5 2
ÖÇ 5 1 1 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek